Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


První dynastie faraonů

13. prosince 2015 v 14:47 | Ignitus Ventus |  Egypt

Za sjednotitele Egypta se považuje podle tradice, zachycené v Manethových Egyptských pamětihodnostech, na tzv. Ebózevské desce a na Turínském papyru, král Meni (též Menej, řecky Menés), který byl snad totožný s historicky doloženým králem Narmerem nebo Ahou. Za své sídelní město si Meni zvolil Cinev (This) v Horním Egyptě, které se nacházelo asi 500 km jižně od Káhiry.

 

Egypt v Archaickém období

7. prosince 2015 v 14:34 | Ignitus Ventus |  Egypt

Kultury starší doby kamenné se v Egyptě udržely až do 6. tisíciletí př.n.l. Mladší doba kamenná zde tedy začala později než na Blízkém východě. Postupně zde vznikly dvě kultury - jedna v Horním Egyptě a druhá v deltě Nilu.


Faraoni starověkého Egypta

12. listopadu 2015 v 15:53 | Ignitus Ventus |  Egypt
Historie starého Egypta (období 3300-30 př.n.l.) vypráví nejen o králích, královnách a jejich každodenním životě, ale i o politických událostech Staré, Střední a Nové říše za vlády velkých faraonů.
 Řecká mytologie

12. listopadu 2014 v 17:15 | Ignitus Ventus |  Mýty a Legendy
...Na počátku byl Chaos, velký a temný. Pak se objevila Gaea, holá země a nakonec Eros -láska, která změkčuje srdce a jehož plodný vliv od té doby vládnul nad formováním bytostí a věcí. Z Chaosu se zrodil Erebus a noc, kteří se spojili a porodili Věčnost a Hemeru, den. Prvorozený syn Gaei Uraranus - obloha posetá hvězdami, kterého učinila seberovným ve své vznešenosti, takže ji věčně pokrýval. Pak stvořila vysoké hory a Pontus - neplodné moře s jeho harmonickými ... (Hesiod)

Genetický výzkum potomků Keltů

24. září 2012 v 21:06 | Ignitus Ventus |  Keltové
Relativně vysoký výskyt mutace G551D CFTR genu v České republice u pacientů s cystickou fibrosou objektivně prokazuje, že naše populace je mimo jiné i keltského původu.

Keltské sídliště

29. února 2012 v 16:49 | Ignitus Ventus |  Keltové
Rakouští archeologové našli obří keltské sídliště

Ten šedivý svět

29. ledna 2012 v 20:55 | Ignitus Ventus |  Jednorázovky
Po dlouhé době vkládám i nějakou jednorázovku, takové zamyšlení se.
Příjemné počteníčko
Ignitus Ventus

Každodenní život Keltů

28. listopadu 2011 v 20:07 | Ignitus Ventus |  Keltové
Představu o běžném každodenním životě Keltů ovšem umocňuje především poznání osad. Z Moravy známe na 400 keltských sídlišť, jejichž výzkumy umožňují poznat způsob života starých Keltů, způsob bydlení, hospodaření, řemesla, zemědělství atd.

Opevnění, hradiště, protourbánní centra

27. listopadu 2011 v 19:53 | Ignitus Ventus |  Keltové
Opevnění, hradiště, protourbánní centra (oppida), castella, refugia, opevněné strategické body:

Sídliště Keltů

27. listopadu 2011 v 19:52 | Ignitus Ventus |  Keltové
Sídliště rozdělujeme na dvě základní formy - nehrazená (neopevněná) a hrazená. Jsou různých velikostí a forem.

Sídliště nehrazená (neopevněná)

Luk a šípy

31. října 2011 v 17:17 | Ignitus Ventus |  Keltové
Luk byl pravděpodobně vyráběn z jednoho kusu dřeva...

Sídla Keltů-hradiště opevněné, oppida

31. října 2011 v 17:15 | Ignitus Ventus |  Keltové
Opevnění, hradiště, protourbánní centra (oppida), castella, refugia, opevněné strategické body:

Staré Keltské pověsti?

31. října 2011 v 17:12 | Ignitus Ventus |  Keltové
Mnoha lidem budou asi následující řádky připadat jako rouhání nebo přinejmenším jako fantastické výmysly, zcela zásadně odporující tomu, co víme o naší vzdálené minulosti.

Naše stovky let trvající a nezpochybňovaná slovanská příslušnost najednou dostává povážlivé trhlinky a jen velmi těžko si připouštíme, že všechno mohlo být jinak. Jak jinak? Jinak než se učíme ve školách, jinak než hovoří historikové či známá historická díla?


Pochvy mečů

30. října 2011 v 19:13 | Ignitus Ventus |  Keltové
K základní výbavě bojovníků patřily pádné železné meče dlouhé téměř 70 cm, někdy se středovým žebrem, s jílcem obloženým dřevem.

Meče

28. října 2011 v 19:12 | Ignitus Ventus
Celková délka se nejčastěji pohybovala v rozmezí 55 až 85,6 cm. Čepel byla železná, široká okolo 4-5 cm a většinou se od dvou třetin délky prudce sbíhala do ostrého hrotu.

Zbraně

26. října 2011 v 19:11 | Ignitus Ventus |  Keltové
Naši ochránci se rozdělují do dvou hlavních skupin - pěšáci a jízda.

Tělesný vzhled Keltů

24. října 2011 v 19:09 | Ignitus Ventus |  Keltové
Antičtí spisovatelé popisují Kelty jako plavovlasé a modrooké lidi velkého vzrůstu a jemné pleti.

Jak se chtěly líbit keltské a germánské dámy?

22. října 2011 v 19:07 | Ignitus Ventus |  Keltové
Blíží se jaro, a to se oko každého bojovníka rádo potěší pohledem na ztepilé ženy jeho kmene, jejichž ozdoby se blyští v jarních paprscích slunce a pestrobarevný oděv dokresluje půvab postavy… I dnešní ženské protějšky milovníků historie zajisté potěší informace o tom, jak dobře stylově a dobově vylepšit šatník či šperkovnici k jarním slavnostem…

Hned v prvním odstavci dlužno podotknout, že cosi jako modní trendy existovalo již v neolitu. S rozvojem řemeslných technik jako je odlévání a tepání kovů, přadláctví a tkalcovství, a především také díky rozvoji obchodu v době bronzové, začaly se různé modní vlny hlásit o slovo…, pravda, nové prvky nepřicházely zdaleka tak často jako dnes, ale vysledovat se dají.

OBLÍBENÁ BIŽUTERIE ČESKÝCH KELTŮ

Kam dál