Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


Září 2007

Runy kolem a kolem

30. září 2007 v 19:28 | Lightsoul77 |  Runy
[Skandinávské jazyky], germánské písmo; zprvu kultovní znaky a magická znamení, jména (nejstarší z 2. století, častější ze 3. až 4. století) na různých předmětech. Rozšířené zvláště ve Skandinávii a Dánsku. Pro psaní zpráv byly runy užívány až v 9. a 10. století.
Runy (OSN XXII, str. 123), staré písmo. Ačkoli se v poslední čtvrti stol. XIX. stále věřilo teorii o původu run, jak ji 1874 dánsky a 1887 německy propagoval nejvýstižněji F. A. Wimmer, že totiž [Runy] vznikly z lapidárky v mladší abecedě latinské z prvních dob císařských (tuto teorii ještě 1923 obhajoval H. Pedersen), přece jen od poč. XX. stol. hledají se jiné výklady hlavně proto, že Germáni musili se u Římanů nutně setkati ne s lapidárkou, nýbrž s kursivou všedního života. 1904 upsalský prof. Otto v. Friesen (Om runornas härkomst) vidí tedy v kursivě řecké a jen tam, kde nestačila, též v kursivě latinské pravý pramen a vzor run, jehož užili v III. stol. po Kr. východní Germáni, t. j. Gotové v okolí Černého moře, odkud se prý runová abeceda dostala ke Germánům ostatním. Ale od r. 1913 bylo stále jasnější, že pramenem run vůbec nemohla být kursiva a že časové i místní určení Friesenovo jest historicky nemožné. Proto se obnovila a platí dosud zase teorie nejstarší, podle níž Weinhold a Bugge hledali už dříve východiště run v sev.-italských abecedách (etruské a adriatické). Seveřané Marstrander, Hammarström a Shetelig soudí, že run. písmo nevzniklo u Gotů, nýbrž v jižní Germanii a že je na hranicích římskogerm. buď přejali nebo aspoň dále, ke Gotům i na sever, šířili v II. stol. před Kr. Markomanni. Bylo to písmo sev.-it., snad smíšené anebo do jisté míry i latinisované. Jsou však také [Runy] bez platnosti hláskové, a tu se dobře osvědčuje teorie švéd. slavisty Sigurda Agrella, kterou on ovšem od r. 1927 až přepínal, že totiž [Runy] měly namnoze magický význam a že tu byla spojitost s magií antickou a orientální. Sporný je dosud poměr mezi germ. a keltskými znaky runovými (tyto se zovou ogom a mají proti germ. vesměs jména z říše rostlin). - Srv. Helmut Arntz, Handbuch d. Runenkunde 1935 a referát v Čas. mod. fil. 22, 88 a 187. J-o.
[Runy] u Slovanů nejsou doloženy; předměty s nimi jsou buď podvrhy nebo nejsou původu slovanského. Jižní Slované užívali ovšem črt a znaků na tak zvaných raboších nebo rováších; sem patří i vruby na holích pastuchů slovenských a moravských.
Runy jsou znaky odvozené pravděpodobně z písma etruského a řeckého. Tyto znakové sady se používaly v germánských jazycích, především pak ve Skandinávii a na britských ostrovech, a to v pozdním období rané době dějinné (též označované jako protohistorie) a v raném středověku. Sady run se nazývají futharky nebo futhorky podle prvních znaků. První futhark obsahuje 24 znaků, druhý jenom 16. Runy sloužily nejen k zápisu textů, ale především k magickým účelům, jako je věštba nebo různé formule a talismany. Dnes umíme runové znaky rozluštit, smysl některých textů nám však zůstává utajen.
Runy se obvykle ryly do kamenů. V případě rituálního nebo magického použití pak byly dodržovány postupy popsané v básni Runatál, především pak barvení, které se provádělo většinou krví pisatele.
Runám se přičítá božský původ. Báje praví, že bůh Odin obětoval sám sebe, aby dosáhl vyššího vědění. Podělil se pak o své vědění s elfy, trpaslíky, obry a dokonce i lidmi. Ve starších časech se dokonce provokativně ptá:
"Víš, jak se ryjí? Víš, jak je vykládat? Víš, jak se barví? Víš, jak se zkouší? Víš, jak prosit je nutno? Víš, jak podávat oběť? Víš, jak ji poslat? Víš, jak ji porazit?"
A runoví mistři a mistryně (na Severu bylo vždy lepší postavení žen než žen slovanských) se snažili vědět. Skládali runy z větviček, vyřezávali je do dřeva, používali pro komunikaci na dálku a při zapisování skaldských veršů a samozřejmě při věštbách a zaříkadlech.
Nejpoužívanějšími sadami jsou germánský futhark prostý, anglosaský futhork a vikingský futhork.

Runová numerologie 1-9

29. září 2007 v 19:04 | Lightsoul77 |  Runy
První germánští mistři run věřili, že každá runa nese ducha moci. Jeden ze způsobů, jakým lze moc runy zvýšit, je její koncentrace opakováním runy. Eddy nám dokazují, že různým číslům byl připisován rozdílný význam, což si nyní přiblížíme.

Jedna

Význam monády v myšlení našich předků je z věcí obsažených v Eddách asi nejobtížněji dedukovatelný. Vše, co není plurální, je singulární, např. strom, zbraň či bochník. Osamělé runy v dochovaných nápisech a textech bývají užity pro své slovní názvy a specifickou moc, pokud nejsou vytvořeny podle posloupnosti trollích run. V posloupnosti individualizovaných run, např. v kompletním aettu či futharku, mají všechny znaky shodnou hodnotu a moc.

Dvě

Thórův vozík je řízen dvěma kozly. Když cestuje do Jötunheimu, kde se má setkat s Útgardským Lokim, cestují s ním dvě děti jako sloužící. Hymi, rybařící s Thórem, uloví dvě velryby do sítě. Ódin ve Výrocích Vysokého (Hávamálu) pověsil své šaty na dva dřevěné sloupy - figuríny. V Písni o Vaftrúdnim (Vaftrúdnismálu) se dovídáme, že Ragnarök přežijí dva lidé. Dva koně táhnou v Písni o Grímnim (Grímnismálu) slunce přes nebeskou klenbu a dva koně zase měsíc. Frey a Aegi mají v Písni o Lokim (Lokasenně) po dvou služebnících. S Ódinem spolupracují dva vlci, dva havrani a dva sluhové. Bohové stvořili první lidi ze dvou dřev - jasanového a jívového. V Urdině studni žijí dvě labutě. Dvě líté saně stály na stráži v Písni o Fjolsvinn (Fjolsvinnsmálu). Koza Heidrun dojí ze svých dvou struků medovinu pro všechny bojovníky ve Valhalle. Freyin kočárek táhnou dvě kočky.
Z uvedených příkladů začínáme chápat, že zdvojenost nějakéjo jevu implikuje v Eddách jeho služebné postavení. Týr má být dvakrát jmenován, když jeho runu vyrýváte do meče; to přivolává jeho moc, staví ji do služeb autora run a zajistí vítězství každému, kdo si jeho moc dovede podřídit.

Tři

Jedno z nejvýznamnějších čísel runové magie. Yggdrasil má tři kořeny, ty vedou do tří studní. Tři hlavní norny - Urd, Verdandi a Skuld - střeží lidský osud. V Písni o Thrymovi (Thrymskvidě) vypili hrdinové více než tři sudy piva, což je příliš mnoho. V básni Skírniho cesta (Skírnismálu) vyřezal Skírni tři runy do větve, do níž předtím napsal posloupnost trollích run; pomocí nich vyhrožoval Gerdě zajetím u tříhlavého trolla. Tři trollí runy jsou nutné k aktivaci celé posloupnosti. Gullveig ve Vědmině písni (Völuspá) je třikrát spálen a třikrát oživen. Tři božští synové Bora - Ódin, Vili a Vé - vdechli život jasanovým a jilmovým kládám, a tak stvořili první lidi. Thór vlastní tři drahocenné znaky své moci: železné rukavice, pás síly a kladivo Mjöllni. Nad Lokim Thór zvítězil při třetím pokusu, když byl Loki přeměněn v lososa. Byl zajat a přikován ke třem skalám. Třikrát se Ódin vyspal s Gunnlöd, aby se zmocnil básnické medoviny Ódraeri. Bylo mu dovoleno vypít z ní tři hlty. Podle proroctví o Ragnaröku bude poslední bitva probíhat během tří strašlivých zim, jež budou následovat jedna po druhé, bez jakéhokoliv přerušení jiným ročním obdobím. První krávě Audumle trvalo tři dny, než lízáním zbavila ledu Ódinova prapředka Búriho. Snorri zná tři typy trpaslíků a tři typy norn. Loki má s Angrbodou tři děti: vlka Fenriho, bohyni Hel a hada Midgardsorma neboli Jörmunganda. Vlka Fenriho se podaří spoutat až třetím řetězem - Gleipnim. Kdykoliv Hel opouštěla Helheim, odjížděla na třínohém koni. Ve Výrocích Vysokého dostane Loddfáfni radu, aby neříkal tři slova těm, jež si je nezaslouží.
Číslo tři má i další vyznámy v umění psát runy, především díky jeho spojení se třemi fázemi měsíce a s tím spojovanou magickou mocí. Je kořenem čísla devět a v Yggdrasilu je obsaženo celkem devět světů. Okouzlenému Gylfimu v básni Okouzlení krále Gylfa (Gylfaginningu) vyprávěli o bozích tři králové. Duha se skládá ze tří základních barev - červené, žluté a modré - jejichž kombinacemi vznikají všechny ostatní barvy. Na Gummarpském a Ellestadském kameni, jakož i na řadě jiných dochovaných památek, se vyskytují skupiny tří run.

Čtyři

Aby Thór našel nižší svět Thingstead, musel putovat přes čtyři čeky. Čtyři velcí jeleni okusují větve Yggdrasilu a čtyři velcí hadi se skrývají pod jeho kořeny. Čtyři trpaslíci podpírají oblohu, vytvořenou z lebky obra Ymiho. Snorri hovoří o čtyřech řekách mléka, prýštících z vemene Audumly a kojících mrazivé praobry. Na Baldrově pohřbu museli být přítomni čtyři berserkové, aby porazili vlčí smečku obryně Hyrrokkin. Loki prchl na vrchol vysoké hory, kde si postavil dům se čtyřmi dveřmi, aby z něj viděl na čtyři světové strany. Gefjun v Okouzlení krále Gylfa použije čtyř volů, aby oklamala bohy. Hrdina Ságy o Gongu-Hrolfovi je stíhán nepřízní počasí, za niž jsou odpovědni šamani, kteří čarují na plošině podepřené čtyřmi sloupy. Trpaslík Mondul vyryje do jeviště obranné runy a čarodějové hynou strašlivou smrtí.
Thórovo putování přes vody je pro něj značně nepohodlné; všichni ostatní bohové jedou koňmo po duhovém mostě Bifröst. Jeleni a hadi okusující Yggdrasil mu evidentně škodí. Čtyři trpaslíci nejsou nijak nadšeni, že musí po celou věčnost podepírat obrovu hlavu. Pokusy berserků odehnat Hyrrokkininy vlky nebyly nijak příjemné. Z předchozího výčtu lze usoudit, že číslo čtyři znamenalo pro staré Germány neštěstí, nepohodu či alespoň neklid.

Pět

Autor Písně o Hárbardovi (Hárbardsljódu) zmíní číslici pět, když hovoří o Ódinovi, jenž strávil pět zim po boku Fjolver. Přineslo mu to jistou satisfakci, vše proběhlo dobře. Útgardský Loki je šťastný, když Thór a jeho družina nedovedou splnit pět úkolů, které pro ně škodolibě vymyslel. Thórem ukradený kotel obra Hymiho je ukryt v hloubce pěti mil pod zemí.
Výroky Vysokého nás učí, že přátelství po pěti dnech plane jasněji než falešný zájem. Číslo pět vyjadřuje obecné uspokojení a úspěch.

Šest

Ve Vědmině písni je jmenováno šest valkýr. Jsou věrnými služebnicemi Ódina a nepřejí jeho nepřátelům. V Písni o Grímnim je jmenováno šest hadů, kteří škodí stromů Yggdrasil. Řetěz Gleipni, který poutá Fenriho, je vyroben ze šesti kouzelných ingrediencí.
V Písni o Váftrúdnim obr Ymi porodí šestihlavého obra, jehož syn je praobr Bergelmir. Podle Výroků Vysokého hyne šestého dne falešné přátelství.
Gleipni je vlku Fenrimu nepřátelský, protože jej bude poutat až do dnů Ragnaröku. Nic dobrého nezískáme od falešných přátel. Šestka je číslo pro cosi nevítané, možná i vášnivě nepřátelské.

Sedm

V Písni o Hárbardovi Ódin koketuje se sedmi sestrami a pak má se všemi milostný poměr. Völund a jeho bratři žijí sedm let šťastně se svými labutími nevěstami. Sedmička je snad číslo vymezující sexuální záležitosti.

Osm

Thórův palác Bilskirni má 640 (8×80) pater. Valhalla má 540 dveří a do nich může současně vstoupit 800 válečníků. V Písni o Grímnim setrval Ódin po osm dnů bez hnutí. V Písni o Thrymovi je kladivo Mjöllni ukryto osm mil pod zemí a Loki pozoruje, že Thór, převlečený za Freyu, již osm dlouhých nocí nejedl. Jakmile kladivo nalezne, sní osm lososů. V paláci bohyně Hel slouží osm služebníků. Ódinův hřebec Sleipni má osm nohou. V Písni o Lokim se píše, že Loki žil v podzemí po dobu osmi zim. Bohové, kteří stvořili první lidské bytosti, je obdařili osmi moudrostmi a schopnostmi.
V jednom aettu germánského futharku prostého je osm run; osmička je číslem plného počtu. Patří jí moc implikovaná neobvyklým osobním postavením. Osmičkou je možno vyvolat kouzlo, podobně jako trojkou. Zvýšením délky posloupnosti pochopitelně získáme větší účinek. Prvou posloupností na Lindholmském amuletu je osm run Ansuz, čtených jako "bůh" či "Ódin"; prezentují účinný nástroj komunikace s touto bytostí. Interpretace je posílena dalším textem na amuletu: "Ek Erilaz sa wilagaz hateka." - "Jsem z Erilazu a jsem ten lstivý." Lstivý je jedno z adjektiv charakterizujících Ódina.

Devět

Njörd zůstal jen devět dní v horách, milovaných jeho nevěstou Skaddi. Devět sester porodilo Heimdala. Devět dní musel Hermód štvát svého koně, aby sestoupil do Helheimu a setkal se s Baldrem. Při Ragnaröku zabíjí Thór hada Jörmunganda, ale po souboji žije jen tak krátce, že stačí ujít devět vrávoravých kroků.
Obecně je devítka číslem moudrosti a dokonalosti. Osmička a devítka jsou v Eddách mnohokrát spojovány. V Písni o Hymim (Hymiskvidě) Thór rozbije osm kotlů a ukradne devátý. Každé deváté noci se z prstenu Draupni urodí osm nových prstenů. Osmička zakončuje čas očekávání, devítka přináší plody. Ódin v Písni o Grímnim čeká na devátou noc, aby prozradil svou pravou identitu, po předchozích osm nocí je mučen ohněm.
Deváté noci zabíjí Thór obra Thryma, devět nocí musí Frey čekat na sňatek s Gerdou. Vědma ve Vědmině písni tvrdí, že Yggdrasil spojuje devět světů a má devět kořenů. Ódin visí na Yggdrasilu devět dlouhých nocí, aby získal runy. Dovídá se o devíti úkrytech moci a vyjmenovává devět léků na zlo, jež sužuje lidstvo. Váfthrúdni cestoval přes devět světů a podsvětí. Devět panen provází Menglada v Písni o Svipdagovi (Svipdagsmálu). Tatáž skladba popisuje kouzelný meč ukrytý pod devíti zámky. Dále v ní Groa učí svého syna devíti kouzlům, jež ho ochrání na cestách.
Podle dnes dostupného materiálu se zdá, že devítka nebyla využívána v magických runových posloupnostech. Osm bylo dostatečně mocnou, celistvou a účinnou posloupností pro každého mága.

kolem a kolem

29. září 2007 v 18:58 | Lightsoul77 |  Woodoo
Sekty provozující černou magii, zabývající se především různými praktikami souvisejícími s ovlivňováním života druhých ( láska, náklonost a další city zajišťované pomocí magie) a na druhé straně ochranou před magií protivníků, jejichž významným prvkem je existence zombie (mimochodem, vznik zombie je prováděn podáním tetrodoxinu z japonské ryby fugu nebo semeny durmanu, takže dojde k omezení duševních schopností, zombie je bez paměti a duševních schopností, má strnulý pohled a poruchy chování) a používání panenky woodoo - zapichováním jehel do těla panenky se navazuje bolest a poruchy v tomtéž místě u očarované osoby.

Woodoo, co to je

29. září 2007 v 18:57 | Lightsoul77
Woodoo
je temný čarodějnický kult rozšířený zejména na ostrovech Haiti.
Zahrnuje v sobě řadu krvavých černomagických praktik, nechybí ani rituální
obětování zvířat a nespoutané orgie.
Přinášení krvavých obětí a výroba
smrtonosných voskových figurek jsou nedílnou součástí kultu.
Woodoo je v podvědomí nejvíce známé ve spojitosti s ZOBIE- LIVING DEAD - oživlé
mrtvoly, které jsou zbaveny vlastního vědomí i vůle a jsou zaklínačem
používány k namáhavé fyzické práci nebo rituálním vraždám..

Vampire voodoo je název pro hrůzný smrtonosný riuál, který má za cíl
zbavit života vybranou oběť - většinou z důvodu pomsty, nebo bezbřehé
nenávisti.
A to tak, aby ničitel nebyl zpozorován a dopaden.
Je to
praktika, při níž se volají na pomoc nejvyšší vampýrsko-démonické
inteligence podle daných rituálů a ty propůjčují ničiteli moc a ochranu.

Za jistých měsíčních konstelací a po absolvování "určitého" rituálu,
zhotoví ničitel z rozehřátého vosku figurinu o velikost 20-30 cm.
Dovnitř figuriny , do oblasti podél páteře, umístí dutou trubičku
vyrobenou z mědi nebo stříbra, tak aby se její hlavový otvor dal po
naplnění uzavřít voskem.
Takto připravenou "panenku smrti" nabije
operatér svou ničící vůlí a do trubičky páteře naleje z poháru krev
oběti, kterou před tím musí získat. Po naplnění kanálku krví otvor
uzavře. Absolvuje s figurkou další rituál a při odříkávání mocné kletby
probodne figurku rydlem nebo jehlicí. Pokud je rituál proveden bezchybně
oběť v tu chvíli zemře.

Jestliže není dostupná krev oběti, je možné do vosku figuriny zatavit
její vlasy, nehty nebo tělesné sekrety (fůůůj). Touto praktikou se docílí
též zhypnotizování vytyčené obět, ovládnutí její vůle nebo oslabení duševního
či fyzického stavu. Oběť přitom může být od prováděného rituálu vzdálena i
několik kilometrů.

Ničitel je prakticky neodhalitelný a za svého života, nebo po dobu mnoha let
nedopadnutelný. Ale jako při všech černomagických smrtících metodách zde platí
pravidlo, že mág - ničitel - těžce pohne svým osudem , který se po jistém čase
postaví proti němu a nechá jej ztroskotat v nástrahách vyvolaných jeho vlastními
nízkými činy. Zabíjet může pouze Bůh.
Bránit se proti tíze obráceného osudu dokáže
jen velmi zkušený mág. Evokované bytosi, které povolal na pomoc, mu jen na určitý
čas tuto pomoc a ochranu poskytnou, ale později za ně zaplatí svým životem.

Magie

29. září 2007 v 18:54 | Lightsoul77 |  Magie
Magie (ze staroperského slova "magus" - kněz a řeckého výrazu "mageia" - kouzelnictví) je uměním či schopností. Někteří ji dokonce nazývají vědou o komunikaci a ovládání vyšších, nadlidských sil, jakož i ovládání sil patřících nižším sférám, praktické znalosti skrytých mystérií přírody, které jsou známy jen málokomu, protože je těžké dosáhnout znalostí, aniž by se neupadlo do hříchu proti přírodě, která umožňuje jejímu nositeli, aby jeho vůle byla v souladu se stavem reálného světa. K dosažení tohoto stavu je používáno postupů, které často nemají oporu v racionální vědě či z hlediska vědeckého jsou nevysvětlitelné. Zahrnuje etnografické obřady, praktiky a manipulace spojené s vírou ve schopnost člověka ovlivnit události mimo oblast normálního působení. Původně byla magie čistě rituální technika, kterou chtěli magoi (mágové) na základě spojení s nadpřirozenými silami dosáhnout vlivu nad přírodou a lidmi. Její studium by mělo adepta především vést k vnitřnímu duchovnímu rozvoji. Magie je tudíž určitým druhem životní filosofie či názoru.
Černá magie termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu maha znamená moc. Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání, ale čistě a pouze využívání energie získané jejím užitím, pro své potřeby. V bílé magii je jaký koli magický úkon použit pro změnu či získání energie třetí straně, bez nároku na získání jakékoli energie pro sebe. V černé magii je tomu právě naopak. Pojem jako "zlá, negativní, špatná jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii, je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému.
Bílá magie je magie která má za účel pomáhat a neuškodit. Hermetici ji nesměli zneužívat pro vlastní prospěch tzn (nesnažit se někoho ovlivňovat proti jeho vůli, za účelem získání jeho lásky, změny názorů, atd..), ale pro pomáhání ostatním. Tato magie má striktní pravidla, které by se měla dodržovat, jinak se v lepším případě vše obrátí proti osobě, která magii aplikuje, v horším případě přechází v černou magii. Nejrozšířenější bílou magií bylo:

* Bylinkářství
* Věštění
* Přírodní léčitelství
* Astrologické znalosti

Z pohledu magického bylinkářství, se věří a věřilo, že největší magické vlastnosti měly rostliny trhané za zatmění, úplňku, nebo jen na neobvyklých místech, třeba jako byl šibeniční vrch. Z takových to bylinek, nebo jejich částí (Květ, Kořen, Listy) se pak dělali odvary (čaje), nebo masti. Většina sbíraných bylinek jsou ještě dnes hojně užívány, jen pod záštitou lékařské nebo jako psychotropní rostliny. Patří sem hlavně: Kopřiva Říkalo se u ní, že je to společně s Černým bezem nejsilnější magické rostliny. Po jejich vhození do ohně odhánějí zlo. Durman, Jmelí měli zase navozovat stavy, při kterých se dalo nahlédnout do budoucnosti. Ovšem přes všechny nesporné i sporné fakty, byla bílá magie rostlin spíše o účincích než mystickém nadpřirozenu. Nejde však popřít, že v bílé i černé magii mají magické rostliny své pevné místo.
Obrázek “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Crotona_Pentagram_ring.png” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Sebepoškozování neboli automutilace

29. září 2007 v 18:54 | Lightsoul77 |  Sebepoškozování
Sebepoškozování (self-harm, self-injury, self-wounding) je termín, který je nejčastěji spojován s vědomým, záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezraňováním) bez vědomé suicidální motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu. Nejčastěji jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábance, vyřezávání znaků do kůže. K sebepoškození bývají používány ostré předměty, např. žiletka, sklo. Další formou sebepoškození je popálení, např. cigaretou nebo zapalovačem. Uváděné motivy pro sebepoškození jsou rozličné, nejčastěji uváděným motivem bývá pocit vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy též přání zemřít. Sebepoškozování je považováno za jeden ze znaků narušené osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru. Někteří autoři ovšem sebepoškozující chování koncipují spíše jako návykovou poruchu (addiction) než jako znak specifické poruchy osobnosti. Do okruhu sebepoškozování bývá zahrnováno i předávkování léky, které je opakováno a není u něj patrný přímý suicidální motiv. I když v sebepoškozujícím chování můžeme nalézt apel na okolí, nebývá snaha o získání pozornosti okolí jediným motivačním mechanismem.
Syndrom záměrného sebepoškozování (deliberate self-harm) představuje širší pojetí sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních pokusů a zahrnuje sebepoškozování jako specifický patologický projev u poruch osobnosti (hraniční, histrionské, disociální, mnohočetné poruchy osobnosti), nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy (zejména mentální bulimie) a pacientů závislých na návykových látkách.

Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing) má charakter sebepoškozování, v němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidální motiv. Popisuje se, že afektivní projevy, které provázejí sebepořezávání, mají specifickou dynamiku a průběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k opakování tohoto jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede k opakování sebepoškozujícího
jednání.

Satanisté

29. září 2007 v 18:53 | Lightsoul77 |  Satanismus
Satanisté jsou považování za služebníky ďábla a za největší nepřátele boží, takže je satanismus přímým protikladem křesťanství. Ale Satanismus na sebe může brát mnoho podob. Jeho základní principy lze nalézt v díle Antona Szandora LaVeye, jehož Satanská bible vysvětluje, co znamená být Satanistou.
Satanisté jasně rozlišují mezi svou vírou a uctíváním Ďábla. V satanistické víře je satanova podoba považována za pouhý archetyp, zatímco uctívači Ďábla se soustřeďují na skutečnou, zbožštěnou postavu Satana. Ať se Satanisté od uctívačů Ďábla jakkoliv distancují a jakkoliv zdůrazňují, že jejich víra má filozofičtější charakter, nemohou uniknout podezření a zlobě světa kolem sebe a jsou obviňováni za všeho možného od morálního úpadku společnosti až po rituální vraždy nemluvňat.

Co je to?

29. září 2007 v 18:52 | Lightsoul77 |  Satanismus
Satanismus je "kult těla". Zároveň je cosi jako protikřesťanské hnutí, mnohdy připomínající parodii na křesťanství. Není však ve své podstatě "náboženstvím", ale životním stylem. Snaží se vidět člověka takového, jaký je a neupírá mu právo na ukájení svých choutek, či nepotlačuje lidskou přirozenost, jako je tomu např. u křesťanství...
Existují satanisté, kteří jsou skutečnými satanisty - ti nepotřebují každého seznamovat se svým přesvědčením. Vše dokazují svými činy. Ale potom existují ještě lidé, kteří o satanismu nic neví, ale za satanisty se považují. Na každém kroku vykřikují: "Jsem satanista!", ale jejich chování působí spíše hloupě a vzbuzuje všechno, jen ne respekt. Zvlášť v poslední době se tento druh "satanismu" stává módou. Všimla jsem si, že ho preferuje spousta velice mladých dívek, možná proto, aby působily tajemně a byly něčím zajímavé. Bylo by ale lepší, kdyby zůstaly samy sebou...

SATANSKÉ DEVATERO

29. září 2007 v 18:51 | Lightsoul77 |  Satanismus
1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!
8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta letá pomáhal udržovat v chodu!

Upíři v historii

29. září 2007 v 18:49 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Nejznámějším upírem je skutečná historická osoba - Moldavský kníže Vlad Ţepeş, řečený Drak (Dracula) a Naražeč na kůl (Impaler), Napichovač (Tepes). Žil v letech 1431 - 1476 a proslul svojí krutostí. Byl křesťan a hájil Evropu před Turky. Podle legendy jeho žena, oklamána zprávou o jeho smrti, spáchala sebevraždu, Dracula poté proklel Boha, kterému do té doby věrně sloužil a stal se upírem.

Z vampyrismu (upírství) je podezírána rovněž Čachtická paní.

Poblíž české obce Čelakovice (u Labe) se nachází celý hřbitov upírů - tedy hřbitov, na kterém bylo pohřbíváno se speciálními opatřeními, které měli zabezpečit, že pohřbený nevstane a nebude ohrožovat živé. Konkrétně byla každému uříznuta hlava, otočena tváří k zemi a ústa byla naplněna česnekem.

Upírky

29. září 2007 v 18:48 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani

Upíří mýty a legendy

29. září 2007 v 18:47 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Upíří mýty tady byli už dávno před příchodem křesťanství, ale tehdy nebyli upíři tak jednotvární, jako dnes. Možná to ani neměli být upíři, ale spíše démoni (otázkou však zůstává, jestli upír není jen druh nehmotného démona). Někteří ani nepili krev, ale třeba trhali své oběti na kusy, nebo požírali těla mrtvých. Někteří nesmrtelní upíři (vampýrismus nemusí nutně znamenat nesmrtelnost) mají možnost stát se opět smrtelnými lidmi, např. malajský ženský upír Langsuir. Jednoduše - sem tam se lišili a spíš bych je nazývala démony, jelikož pod označením "upír" si dnes lidé představují právě onu "křesťanskou formu"...
Církev se snažila dokázat, že upíři jsou ďáblova stvoření, a proto si začali po svém vysvětlovat i jejich zrod. Podle nich se mohl stát upírem člověk nekřtěný, dítě, které zemřelo nepokřtěné, sebevrah, křivopřísažník, člověk, který byl pohřben bez příslušných křesťanských ceremonií, nebo ten, co se dopustil svatokrádeže. Zkrátka všichni, kteří porušili tehdejší náboženská nařízení. Podle nich také všichni upíři pocházejí z Kaina, který se jako první dopustil hříchu vraždy. Poté, co zabil svého bratra Ábela, prý bloudil světem, opovrhovaný všemi lidmi a opuštěný. Jednoho dne potkal Lilith, první Adamovu ženu (stvořenou ze špíny a prachu, Satanem svedenou, démona) a ta ho naučila používat krev k magii a pomocí krve stvořit sobě rovné. Kain si stvořil tři syny. Ti vytvořili dalších třináct potomků, jež se stali upíry a všichni se pak rozešli mezi lidi.
Upíři symbolizovali pro církev "to špatné". Byla to dokonce sama církev, kdo si vymyslel známou alergii na stříbro, neviditelnost v zrcadle, apod. (Ježíš byl prodán za 30 stříbrných - zrcadlo rovněž obsahuje stříbro). Upíři se tedy staly ikonou strachu a církev toho využívala ve svůj prospěch.

Umírání

29. září 2007 v 18:46 | Lightsoul77 |  Smrt (hřbitovy)
Umírání je složitý, ale dokonalý a fascinující proces. Velmi vážně nemocní lidé poznají ze všech nejlépe, že se blíží jejich poslední hodina - důsledkem endorfinů a uvolňujícího se fluidu oduší je totiž stav, kdy takoví lidé začínají 10 až 20 hodin před smrtí pociťovat úlevu, která se zdá být nečekaným a zlepšujícím se zdravotním stavem. Často dostanou i na něco chuť, přestože třeba celé dny nebyli schopni pozřít sousto. Po odeznění tohoto stavu přichází pocit sladké únavy, předestřený ochabováním smyslů...
Jako první začne odumírat cit. Necítíme své ruce, nohy,...skoro jako by duše nebyla součástí těla. Pak je na řadě zrak. Světlo se postupně zúží na jeden světelný bod (známe "světlo na konci tunelu"), až nakonec úplně zmizí a odumírá sluch. Pořád ještě vnímáme - slyšíme hlasy, ale nedokážeme rozpoznat slova. Postupně se vše vzdaluje, až úplně zmizí. Přichází pocit pádu a tlaku, a je konec.
Duše upadá do zvláštního stavu nečinnosti, ztrácí schopnost svobody myšlenek. Od těla se může úplně odpoutat až klidně po 8-10 dnech (pohřeb žehem může být proto velice nepříjemným a násilným odpoutáním od těla). V době, kdy je ještě duše připoutaná k tělu, dochází k hodnocení uplynulého života a po odpoutání pak putuje k tzv. "Bardu", kde plánuje svůj budoucí život...

Smrt lásky

29. září 2007 v 18:45 | Lightsoul77 |  Smrt (hřbitovy)
SMRT LÁSKY
Chyť mé ruce a potom zemři
tvuj dotek byl smrtící
já se proti tobě obrátil
stůj a dívej se
dívej se jak odlétám do dáli
ne zdání to se vzdaluješ jen ty
a já tu stojím s pohledem
na mizící obraz tvojí siluety
věci co měli být řečeny
byli zamlčeny
teď,tu zbývá jen volat
o pomoc
a záchranu tvojí křehké duše
která už je tak daleko
že jako bod se zdá
budeš už jenom vzpomínka
zkalená a ztracená.

Smrtky

29. září 2007 v 18:43 | Lightsoul77 |  Smrt (hřbitovy)

Hřbitovy

29. září 2007 v 18:43 | Lightsoul77 |  Smrt (hřbitovy)

Rituál na získání lásky druhé osoby

29. září 2007 v 18:42 | Lightsoul77 |  Woodoo
Přísady:1/2 čajové lžičky hřebíčku, 1 čajovou lžičku skořice a 1 čajovou lžičku Mako bylin
Nejlépe je užívat sušení přísady, ale když máte čerstvé, tak je spalte, nebo byliny sekejte na malé kousky. Většinu těchto přísad naleznete někde v kuchyni nebo na zahradě. Pak vezměte pergamen a napište na něj sedmkrát jméno osoby, o kterou stojíte, vlastní krví ( Osoba ženského pohlaví by měla použít menstruační krev.) nebo červeným inkoustem. Nyní tento pergamen také spalte. Byliny a popel z pergamenu vložte do červeného váčku, ovažte bílou stuhou a noste ho na krku. Poté by si Vás Vaše milovaná osoba měla za pár dní všimnout a setkat se s Vámi.

dalšííííí

28. září 2007 v 22:28 | Lightsoul77 |  Růže

zase

28. září 2007 v 22:25 | Lightsoul77 |  Růže

a další

28. září 2007 v 22:17 | Lightsoul77 |  Růže

další

28. září 2007 v 22:14 | Lightsoul77 |  Růže

jsou tu další

28. září 2007 v 22:08 | Lightsoul77 |  Růže

Magie barev

28. září 2007 v 22:05 Magie
Magie barev
bílá - bílá magie , nevinnost ,víra v pravdu
černá - důstojnost ,odolnost
červená -rudá magie ,vášeň, síla
modrá - uvolnění, jistota, klidnost
žlutá - svoboda, slunce, radost
zelená - uzdravování, růst, život, rovnováha
růžová - romantická láska, jemnost, nevinnost
fialová - mystika, proměna, magie
oranžová - zdraví, odvaha, energie
modrá + žlutá - magicky důstojný , bílá magie , mistr čaroděj - speciální magie

Spiritismus

28. září 2007 v 22:01 Spiritismus
Spiritismus - slovo které v nás okamžitě vyvolá představu mužů a žen vážných tváří sedících spolu okolo stolu a dotýkajících se vzájemně rukama. U někoho vyvolá tato představa lehký úsměv, u jiného mrazení. Ať už patříte k těm nebo oněm, jistě jste si všimli, že tento nejrozšířenější druh novodobého okultismu prožívá mocný vzestup.

Podíváme-li se na spiritismus z historického hlediska, musíme konstatovat, že vychází z jednoho druhu věšteckého umění nazývaného nekromantie (mantika= věštectví, hadačství). O tomto druhu věšteckého umění nám zanechal zmínku i středověký mág Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu ve svém rozsáhlém díle

,,De occulta filosophia" (Skrytá filosofie), v němž tvrdí, že nekromantie je část goetie, neboli černé magie, která se zabývá tím, že získává od mrtvých věštby a před krátkou dobou zemřelé přivádí opět k životu pomocí pekelného zaklínání a obřady nad oběťmi smrti.

Nádherný příklad nekromantického rituálu nacházíme v Homérově Odyssei, kde hrdinovi od trójských hradeb radí mocná kouzelnice Kirké vyvolat ducha věštce Teiresia, aby Odysseovi poradil v dalším putování. Odysseus vyplní doslovně příkazy Kirké a to, co následovalo, opravdu nahání hrůzu i po staletích:

,,Do jamky temná krev hned prýštila -- ejhle, tu duše zesnulých nebožtíků se scházely z temnoty ke mně: nevěst a mládenců dav, též starců zkoušených těžce, nevdaných děv, jimž srdce se soužilo těžce, dále i množství těch, jež ranilo kované kopí, mužové zabití v boji i se zbrojí zbrocenou krví -- mnoho jich z různých stran kol jamky se počalo sbíhat, s úžasným kvílením všichni, mě jímala smrtelná hrůza. "

Provozování nekromantických obřadů je známé i z pozdějších období, ať byly prováděny za jakýmkoli účelem, byly považovány za jedny z nejnebezpečnějších magických operací. Obvyklé místo pro rituál byl osamělý hrob či hrobka, nikdy ne hřbitov. Nejvhodnější doba je mezi třiadvacátou hodinou a půlnocí, v sobotu nebo v neděli, za přibývajícího měsíce. Zásadně ne v období nového měsíce. Nikdy se nesmí zapomenout na ochranné pomůcky (např. magický kruh nebo meč).

Novodobý

28. září 2007 v 22:01 Spiritismus
Teď přeskočíme několik tisíciletí, abychom se v čase a prostoru přenesli do severoamerického městečka Hydesville, stát New York, rok 1848. Dvě dcery farmáře Foxe, patnáctiletá Lea a dvanáctiletá Katie, slyšely záhadná klepání a v noci cítily dotyky na svém těle. Často nacházely věci ve svém pokoji zpřeházené. Jednoho dne začala Katie s duchem komunikovat pomocí úderů. Duch sdělil Katie, že je duch podomního obchodníka, který byl v domě jejich rodičů zavražděn a určil místo, kde byla jeho mrtvola zakopána. Jaké bylo překvapení všech, když na určeném místě skutečně objevili zbytky kostry. Obě sestry pokračovaly v komunikaci s duchy.

Z tohoto popudu začaly v USA vznikat četné spiritistické kroužky, za dva roky nato je v USA na 30 000 medií, v roce 1856 je v USA 3 miliony spiritistů. Později se šíří i do Evropy. V Evropě tento nový duchovní proud vzbudil zájem Léona -- Denizard -- Hyppolyté Rivaila, známého spíše pod jménem Allan Kardek (narozen 30. října 1804 v Lyonu). Tento muž se se začal spiritismem velmi intensivně zabývat a přes počáteční skepsi mu úplně propadl, ze svých zážitků ze seancí vznikly jeho ,,Kniha medií" a ,,Kniha duchů", které dodnes patří mezi dobře prodávané tituly. Je to především zásluhou A. Kardeka, že se ze spiritismu stalo takřka celosvětově rozšířené náboženství. V Brazílii, Mekce světového spiritismu, je dokonce Allan Kardek považován dosud za světce. Proč tomu tak je? Co bylo oním impulsem, který posunul spiritismus z roviny ,,nevinné" metafyzické zábavy někam úplně jinam ?

Po zážitku při jedné ze seancí si Kardek uvědomil, že zde, na této planetě, už jednou žil i když v těle keltského druida Kardeka, po němž si zvolil svůj pseudonym. Myšlenka reinkarnace byla tou poslední ideou dávající spiritismu jistý řád a cíl. Spiritismus se stal lékem nemocné lidské společnosti, vysvětloval mysteria širokým davům, znal odpověď na každou otázku.

Spiritismus se opravdu masově rozšířil. V Paříži vznikla Spiritistická škola, která se dokonce těšila četným návštěvám českých spiritistů, vznikají časopisy zaměřené pouze na tento fenomén (v Čechách to byl např. Posel záhrobní). Začali se s ním dokonce zabývat i vědci. Nejznámější byl asi ředitel pařížské hvězdárny, (tedy astronom) Camille Flammarion, vědec, který se nebál zabrousit i do nevědeckých oblastí a co víc, referovat veřejnosti o výsledcích svých bádání. Další -- významný ruský chemik Mendělejev -- se stal dokonce členem komise pro vyšetřování spiritistických jevů. Spiritismus zasáhl i kulturní svět, velmi podrobně se jím zabýval i otec proslulého Sherlocka Holmese a lékař sir Arthur Conan Doyle. Málokdo ví, že pořadatelem a účastníkem mnoha spiritistických seancí byl i Viktor Hugo. Spiritismus se stal předmětem zájmu vědců, spisovatelů, ale i korunovaných hlav a politiků. Byl vyzdvihován i zatracován. A to platí dodnes.

Co to?

28. září 2007 v 22:00 Spiritismus
Tato nauka spadá do oblasti okultismu, kde je potřebná víra v nadsmyslové síly a v existenci duchů (spirit = duch). U tzv. spiritistických sezení se s pomocí media (člověka, který slouží jako prostředník mezi lidmi a světem duchů) snaží navázat kontakt s duchem zemřelého.
Člověk, který nabyl zkušeností (a nejen ten) musí vyslyšet hlasu anděla smrti a následovat ho, když ho zavolá. Tělo fyzické, tzv. molekulární smrtí umírá, tělo fluidové za účasti duše však přežívá dál a je možné, za určitých podmínek se s ním spojit

Aura

28. září 2007 v 22:00 | Lightsoul77 |  Aura a čakry
Aura je energetické vyzařování člověka.

Živly

28. září 2007 v 21:59 Magie
Živly všeobecně
Všeobecně se v magii rozlišují čtyři živly.
Oheň, Voda, Vzduch a Země.
Existuje ještě pátý "živel". Tento ale není tak úplně živlem, ale jedná se o svět příčin. Je to svět ze kterého pochází veškteré myšlenky a psichycká energie. k tomuto se ještě vrátím později.
Nejdříve si povíme, jak živly vlastně vznikly.
Jako první se z Akašického živlu vytvořil (patrně působením vyšších inteligencí) živel Ohně. Ihned po jeho stvoření se vytvořil živel vody jako jeho protipól.
Střídavým působením Ohně a Vody vznikl živel Vzduchu, který převzal některé vlastnosti od obou mateřských živlů.
Působením všech tří předchozích živlů a jejich zhušťováním pak vznikl živel Zemně, který v sobě spojil vlastnosti všech tří mateřských živlů a přidal svojí specifickou vlastnost stuhnutí.
Působením všech čtyř živlů se aktivoval tzv. čtyřpólový magnet Tetragramaton.
O jeho použití a o vlasnostech jednotlivých živlů si povíme příště.
Země
Živel země je nejhrubším živlem.
Barva - Hnědá až Černá
Označení v Tarotu - Mince (Koule, Pentakly)
Základní vlastnost - Tuhnutí, Hmotnost
Analogické Fluidum - Neutrální
Živel země je protilehlý živlu vzduchu. Vznikl spojením všech tří předchozích živlů a od všech také převzal svoje vlastnosti. Přidal ovšem svou specifickou vlastnost ztuhnutí a tím vlastně vytvořil hmotu tak, jak jí vnímáme. Veškterá hmota je tedy sloučením živlů a jejich ztuhnutím pomocí živlu země.
Vzduch
Živel vzduchu je spojením Ohně a Vody.
Barva - Modrá
Označení v Tarotu - Hole
Základní vlastnost - Lehkost
Analogické fluidum - Neutrální
Živel vzduchu v sobě spojuje vlastnosti ohně i vody. Od ohně získal vlastnost sucha, od vody vlastnost vlhka. Stejné je to i s tím pozitivním a negativním. Všechny aspekty jsou ve všech živlech obsaženy v naprosté a dokonalé rovnováze.
Voda
Voda je protikladný živel k ohni.
Barva - Zelená (Modrozelená)
Označení v tarotu - Poháry
Základní vlastnosti - Chlad, ztahování
Analogické Fluidum - Magnetické
Tak jako živel ohně i živel vody má pozitivní a negativní vlastnosti. U vody je to právě vlhkost, ochlazení a jiné za pozitivní a mráz, rozklad a jiné za negativní. I u tohoto živlu jde o osenci vlastností daného živlu.
Oheň
Oheň. První živel vzešlý z Akáši.
Barva - Rudá
Označení v tarotu - Meče
Základní vlastnost - Rozpínavost, teplo.
Analogické Fluidum - Elektrické
Základem světla je oheň, oheň je světlo. Takto definují živel ohně mágové. každý živel má pozitivní a negativní aspekt svých vlastností. U ohně je to světlo, teplo, sucho a další za pozitivní a rozklad, horko, vysoušení a další za negativní vlastnosti. Nesmíš si však představovat živel jako oheň. který znáš běžně. Jde spíše o esenci záladních vlastností.

Bílá a černá magie

28. září 2007 v 21:59 Magie
Každý Mág či Čaroděj vím řekne že magie je jen jedna a má plně pravdu. Zkutečně existuje jen jedna magie. Záleží ovšem na tom, za jakým účelem se použije

xVampirismusx

28. září 2007 v 21:58 Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Vampirismus je fenomén, se kterým se lidstvo potýká již od nepaměti. V západní i východní okultistické literaruře existují zmínky, nikterak vzácné, o výskytu upírů, tj. "mrtvých, kteří sají krev živým". Tyto historky byly několikrát shrnuty (K. von Scherz: Magia posthumna, Olomouc 1706; A. Calmet: Gelehrte Verhandlung von denen sogenannten Vampire oder zurückkommenden Verstorbenen, Augsburg 1751; P. Štěpán: Kniha Nosferatu-vampírská bible, Jihlava 1998 (II. vydání-2003) a další. V období expresionismu vzniká rozsáhlá balerie.

Upír, či vampír, je nejčastěji popisován jako bytost bledé tváře a zapadlých očí, s vyčnívajícími špičáky a dlouhými nehty, vylézající v noci z hrobu a hledající svou oběť, jíž by se zakousl do hrdla a vysál z ní krev, kterou si udržuje svou záhrobní existenci. Dle různých pověstí a bájí je upír schopen na sebe brát zvířecí podobu a to nejčastěji podobu vlka a netopýra. Z těchto důvodů si lidé často pletou lykantropii (vlkodlactví) a vampirismus. Ve skutečnosti se jedná o dvě různé existence.

Pověsti o upírech jsou nejčastěji situovány do Transylvanie (Rumunsko), Maďarska, Moravy a Čech.

Vampirismus se rozděluje do tří základních skupin. První je již zmíněný, a asi nejznámější, fyzický vampirismus, dále pak psychický vampirismus a tou třetí je forma astrálního vampirismusmu.

Asi nejznámějším upírem všech dob byl kníže Vlad IV - Draconarius (1431-1476(?)), vládce Valašska a Transylvanie. Další velice známou postavou byl proslulý Bela Lugosi (1882-1956) jenž ztvárnil roli upíra ve filmu Dracula (1931). Lugosimu role Draculy velice přimkla k srdci. Jak moc, o tom jsou stále dohady. Nicméně počátkem osmdesátých let dvacátého století byl hrob Bely Lugosiho znovu otevřen a zalit betonem. Rakev nebyla vyzvednuta, ani otevřena. Vše proběhlo za asistence úředních orgánů a policie.

Dnešní moderní materialistický člověk pokládá vampirismus za báje a pověsti. Ale v tom je JEJICH síla!

KYVADLOx

28. září 2007 v 21:58 Magie
Půvab kyvadla spočívá v jeho schopnosti odpovídat "ano" a "ne", popřípadě "nevím". První, co musíte udělat, je zjistit, jakým způsobem bude právě to vaše kyvadlo reagovat.

Přípravy

Kyvadlo si vyrobíte jednoduše: na šňůrku nebo nit zavěste věc, která je vám blízká (prsten, přívěsek...), pak uchopte konce provázku mezi palec a ukazováček, loket si opřete o stůl a můžete začít s přípravou.

1. Položte kyvadlu otázku a poproste, aby vám odpovědělo. Záměrně se zeptejte tak, aby odpověď musela být ano. Třeba: Jmenuji se... (a vyslovte své jméno). Pozorujte, jakým směrem se kyvadlo začne pohybovat. Pokud se nerozkývá, rozhoupejte ho sami a dívej se, jak se pohyb upraví.

2. Stejným způsobem hledejte odpověď "ne". Jestli je "ano" pohyb dopředu - dozadu, "ne" může být zleva - doprava nebo obráceně. Kyvadlo se ale může pohybovat i po kruhu nebo elipse.

3. Nakonec poproste kyvadlo, aby vám předvedlo třetí odpověď, kterou budete vykládat jako "možná" nebo "nesmysl". Položte mu prostě nesmyslnou otázku. Příklad: Kdo se do mě zítra zamiluje? Odpověď "ano" nebo "ne" je tady vyloučená.


Trénink

Než se pustíte do samotného věštění, musíte se s kyvadlem pořádně seznámit. Trénujte denně, abyste si na sebe navzájem zvykli.

Někdy si s vámi kyvadlo může trochu pohrávat, může dělat, že neslyší, nebo vás chtít zmást. V tom případě vytrvejte a znovu ho vyzvěte ke spolupráci. Zní to možná podivínsky, ale ve skutečnosti je to vaše podvědomí, koho vyzýváte, aby se víc snažilo. Jestli ani potom neposlechne, není možná vhodná doba na kladení otázek a musíte to zkusit později.


Teorie

Princip jakéhokoli věštění, jestliže vůbec existuje, je vždycky ošemetnou záležitostí. Princip věštění pomocí kyvadla zní kupodivu rozumně. Podle jedné rozšířené teorie totiž kyvadlo funguje jako prodloužená ruka vašeho podvědomí. Díky němu vyplouvají na povrch myšlenky a znalosti, které jinak, ať už vědomě nebo nevědomě, potlačujete. V okamžiku položení otázky vaše podvědomí reaguje vysíláním jemných elektrických impulzů do ruky a tím ovlivňuje pohyb kyvadla.


Žádné emoce, vyčistěte si mozek

Až začnete s odhalováním vaší budoucnosti, pamatujte, že se musíte od otázek dokonale citově odpoutat. Jestli chcete dostat objektivní odpověď, myslete po dobu, kdy budete čekat na odpověď, na něco neutrálního. Sir Lonegren, americký proutkař, doporučuje opakovat si pro sebe pořád dokola: To jsem zvědavý, co mi odpoví. Tahle metoda vám dokonale vyčistí mysl. Kyvadlo vám spíš odpoví na otázky týkající se blízké budoucnosti než té vzdálené. Otázky typu "Mám jít zítra na tu schůzku?" nebo "Zavolá mi do pátku?" jsou pro něj proto jako stvořené. Čím víc si s ním budete hrát, tím líp vám to spolu půjde. Přesto ale nezapomínejte, že je pouhým nástrojem, který rozšiřuje vaši intuici a umožňuje vám lépe jí porozumět.

Jak začít

28. září 2007 v 21:57 Magie
Posaďte se ke stolu. V místnosti jsi nyní jen ty sám, mobilní telefon, rádio, televize, i hi-fi věž jsou vypnuty, a nebo ještě lépe - v této místnosti vůbec nejsou (hlavně kvůli tomu, probůh, nestěhujte nábytek).
Nakreslete si na papír dvě kolmé oboustranné šipky, které se kříží zhruba uprostřed. (Pro matematiky - načrtněte si kartézskou soustavu souřadnic a přidejte šipky i na ty konce, kde nemají být :-))
Vezměte si své kyvadlo a nad tímto papírem, držíc jej v ruce (neopírejte se loktem o stůl, a druhou ruku mějte volně složenou na stole či do klína).
Kyvadlo dejte nad místo, kde se šipky kříží a bez sebemenšího pohybu rukou (chvět se vám trošku můžou, hlavně těm starším :-)) se soustředíme na kývání směrem, nahoru dolu, tedy od vás k vám.
Po čase přejděte na houpání zprava doleva...
Funguje to u většiny, ale pokud ne, nebuďte smutní - zkuste to jindy, změňte místo a třeba i kyvadlo, a kdyby to stále nešlo, ani po předchozích uvolňovacích cvicích, uplatněte své talenty jinde - nebo to tvrdě natrénujte.


Později by se vám mělo dařit vychylovat kyvadlo i v kruzích (aby se točilo, a to na stranu, na jakou budete chtít - po nebo proti směru hodinových ručiček).

Pro usnadnění někdo radí třeba držet kyvadlo mezi prsty stejných polarit, tedy ob jeden, dokonce i s opřenými lokty spustit šňůrku kyvadla přes nos (je to kapku nepohodlné a mě osobně se pak kyvadlo hůře ovládá při různých nácvicích, ale můžete se tím ujistit, že kyvadlem nehýbete pohybem ruky...
První věštby

Kyvadlo je určitým kontrastem k Tarotu.
Tarot nikdy neřekne NE, ANO. Určuje spíše trendy, možnosti, překážky...
Ale o tom jinde.
Kyvadlo říká ANO, NE, nebo zůstane nejisté.
Nic jiného se vám přihodit nemůže.
(Soustavou "ano/ne" lze však kyvadlo využít i k věštění z orákula).
Nejprve si s kyvadlem ujasněte, co bude jaká odpověď, ale snažte se mu "vnutit" (přijme to většinou dobrovolně a bez mučení :o)), že rotace po směru hodinových ručiček znamená ANO proti směru NE, jelikož taková polarita má mnoha a mnohaletou tradici, dodržovanou třeba i v magickém tanci.
Stagnace, nejisté kolísání či měňavé pohupování značí nejistotu, nejednoznačnost...
Klaďte zpočátku jednoduché otázky, ale takové, na jaké neznáte odpověď (můžete však zkusit i ty, na které ji znáte, aby jste si ujasnili, že si s kyvadlem "rozumíte").

Jiné využití

- Co takhle si třeba zjistit ve svém domě či bytě geopatogenní zóny?
- Nebo na nějakém dobrovolníkovi zkusit, co bude dělat kyvadlo nad jeho čakrami, když si lehne na záda a vy se nad něj nakloníte s kyvadlem?
- Nebo na papír napsat více slov (možností) a to, ke kterému se přikloní, brát jako radu…
- Nebo střídat barvičky a vyčlenit ty, nad nimiž se roztočí nejvíce a nejpozitivněji.
Ty vám teď budou dělat dobře a navíc nějak souvisí s vaší aurou (resp. většinou to jsou barvy vaší současné aury…)

Výroba kyvadla

28. září 2007 v 21:57 Magie
Vy, kteří nemáte o peníze nouzi (asi vás tu tak moc nebude, ale...), vězte, že kyvadlo lze zakoupit třeba objednávkou přes magazín Spirit, ať už je to nelegální reklam či ne, objednat si tam můžete i různé amulety, jako třeba pentagramy, prsteny (údajně) ovlivňující auru, a mnoho jiných.
Hlavně nenaleťte na poblíž inzerované zázračné léky. (Nabídka je opravdu nepříliš seriózní a osobně mi připomíná propagandy na hubnoucí a jiné kůry v časopisech typu "čti, objednej a vyhraj".)


Není však těžké si vyrobit vlastní - nedoporučuje se měď a mosaz, kvůli snadnému ovlivnění elektřinou, a nedoporučuje se, zejména zpočátku, kov - zejména větší kus těžšího kovu.
Závěs může být libovolný, doporučují se nejrůznější nitě a podobně...
Mezi námi - dosáhl jsem solidních výsledků s malým olověným rybářským těžítkem na vlasci, které sice popírá všechny zásady pro začátečníky - nicméně šlo dobře uchytit, nebylo těžké a už vůbec ne drahé ho sehnat (já ho ani nemusel kupovat - dříve jsem občasně sportovně rybařil), a určitě oceníte dírku či ouško, ideální na uchycení a závěs, které taková olůvka mají - jde jen o vkus - pokud uvažujete esteticky a snažíte se mít vše důsledně zhotovené, asi to nebude řešení pro vás. Jednoduché kyvadlo lze vyrobit z jehly, zabodnuté hluboko třeba do korkové zátky od vína (lepší je menší kousek - ale zase si naděláte doma kapku nepořádek), a zavěšené na šicí niti.

Obranná

28. září 2007 v 21:57 Kouzla a zaklínadla
Magický písek proti uřknutí
Potřebuješ: mořský písek, sůl a perlu (10 : 2 : 2), kterou rozdrtíš na jemný prášek.
Postup: Všechno smíchej dohromady na stříbrném talíři a nakonec přidej sušenou a rozdrcenou šalvěj (2 díly). Doprostřed polož slepičí vejce a talířek polož na okno, při úplňku. Talířek měj také občas v blízkosti lůžka. Za devět nocí ho pravou rukou hoď přes levé rameno za sebe do řeky a z talířku všechno vysyp do vyhloubené jámy.
Ochraný rituál se svíčkami a vodou
Toto je ochrana pro obyvatele velkoměsta. Vyburcuje silnou ochrannou energii. Potřeby: čtyři černé tenké svíčky, misku s vodou, sůl a papírový sáček. Pokud nemáte černé svíčky použijte bílé.
Do svého magického koutku si připravte misku s vodou, malou nádobku se solí a čtyři černé svíčky, zápalky a papírový sáček. Postavte se, nebo posaďte před ně. Zavřete oči a představujte si, že vás obklopuje jakási ochranná pevnost nebo kouzelné bytosti. Zapalte první černou svíčku, podržte ji co nejblíže tělu a řekněte:
" Nejsi nic, a nic neznamenáš…!"
Oddalte svíčku od těla a pokračujte:
" Vytrácíš se, mizíš…!"
Pak podržte svíčku co nejdále od těla a zvolejte:
" Pryč s tebou!"
Hořící konec svíčky potom vložte do misky s vodou a pozorujte, jak plamen zaprská a zmizí. Potom svíčku rozlomte a vložte do připraveného sáčku. Pak do vody přidejte špetku soli, čímž ji očistíte. Toto opakujte celkem třikrát, s každou svíčkou zvlášť. Na úplný závěr proneste formuli:
" Opratě zla švihají,
krutý vítr volá.
Temné síly stoupají,
tam hluboko zdola.
Bujet dál už nebudu,
teď a tu je rozmetám.
Zlomím, zničím, tímto kouzlem
buď jim konec - pokoj nám."
Umyjte si ruce a sáček co nejdříve odstraňte z bytu. Slanou vodu vylijte a misku opláchněte. Magický obřad je u konce.
Proti strachu z mrtvých
Mech z hřbitova spal a popel přimíchej do vody ze studny, aby vznikla tekutina podobná ingoustu. Potom jdi a napiš jím (použij husí brko, které jsi na zemi v pátek ráno) na papír:
Byl jsi tam - a zůstaň tam !!!
Jsi tam - zůstaň tam !!!
Budeš tam - zůstaň tam !!!
Zůstaň tam - v dobrém vzpomínám!
Když ingoust uschne, papírek sroluj a nos ho na krku, dostaneš-li strach z mrtvých. Pomůže ti to také odehnat bloudící duše a noční přízraky. Dříve než si ho pověsíš na krk, třikrát vyslov: "Zdrávas."

Proti noční můře

Před spaním si pod polštář polož slunečnicová semena a jablečná jádra. Jejich počet musí být lichý.
Další možností je na konopném provaze udělat čtyři uzly a omotat si ho kolem zápěstí.

Proti strachu ze tmy

Sedm dřevěných knoflíků spoj nití, kterou musíš koupit tak, že za ni zaplatíš víc, než bude žádáno. Plať levou rukou a vyber si sytě červenou. Domů jdi po levé straně ulice, nikomu neodpovídej na pozdrav, protože jakmile obchod opustíš, nesmíš vykřiknout jediné slůvko a nikde se zastavovat. Až doma, když mouku obrátíš v popel, třikrát řekni:
"Obstoupila jsi mne, obestřela si mne,
cítím i tvůj pach,
jenže já nebudu více,
z temnoty mít srach."
Na nitku navlékni knoflíky a u každého zaklínadlo opakuj. Pak všechno vlož do plátěného sáčku a v nouzi nos na krku.
DRUHÁ MOŽNOST :
Výborně pomohou spálené kaštany, které je potřeba obalit do mouky obstarané v nedělní dopoledne. Vlož je ( jejich počet musí být sudý!) do sáčku z vepřové kůže a když k tomu ještě přidáš třezalku, všechno od tebe odežene strach z tmy. Působí asi jeden rok.

Růže

28. září 2007 v 21:56 | Lightsoul77 |  Růže

Na přátelství

28. září 2007 v 21:41 Kouzla a zaklínadla
Na upevnění přátelství
Budeš potřebovat: růžové (dívčí) víno, asi tak 1 litr, květy podbělu (1 lžíci), šusené švestky (3-4), půl lžíce bylinného medu, usmažený kořen pampelišky, vydolovaný ze země těsně před svítáním, při nemž je nutné říci :
Astes, mastes, lastes
Compermastes!
Uvedené vař 5 minut a důkladně přeceď. Použij do 4 dní a uschocej ve tmě a chladu. Nejúčinněji působí kolem půlnoci, během pátku a soboty.
Jak získat přátelství člověka, kterého obdivujeme
Vypít sklenky sektu na znamení přátelství je naprosto běžné. Není na tom nic divného, ale vy chcete právě navázané přátelství uchovat a přetvořit v pevný vztah. Když měsíc dorůstá, ve čtvrek v den Jupitera, který přináší úspěch, v deset hodin dopoledne nebo v pět hodin odpoledne si zakoupíte láhev sektu. Doma si připravíte pruh bílého papíru asi deset centimetrů široký a třicet centimetrů dlouhý. Na papír napište přání. Např. Nechť ke mě (jméno dotyčného) pojme maximální sympatie a uzavře se mnou trvalé přátelství. Toto si přeji já... Přání zformulujte podle svých představ, ale nezapomeňte se podepsat celým jménem.
Papír omotejte kolem láhve, tak aby nápis byl na skle. Vše upevněte modrou stužkou. Potom láhev zabalte do bílého plátna a uložte na tři dny ve tmě. Během "zrání" na ni nesmí nikdo sahat.
Po třech týdnech, opět ve čtvrtek, láhev vyndejte. V každé bublince je skryto vaše přání a sekt je připraven splnit své poslání. Musíte však láhev vypít pouze ve dvou. Na době konzumace nezáleží, ale neměli byste nic jíst. Po sedmi dnech ztrácí láhev svou moc, a pokud se vám nepodaří ji s určeným člověkem vypítmusíte začít znovu.

Věštění z ohně

28. září 2007 v 20:40 Kouzla a zaklínadla
Jasnozření je odvěká technika spočívající v upřeném hledění do určitých světlo odrážejících předmětů (křišťálové koule, vodní plochy atd.), abychom v sobě probudili schopnost parapsychologického vnímání. Asi nejstarší pomůckou této techniky je však oheň.
Přejet-li si zkontrastovat své psychické schopnosti, posaďte se u ohně a na okamžik zavřete oči. Uvolněte se. Zklidněte vědomí. Poté oči znovu otevřete. Pohleďte přímo do plamenů, ale oči nijak zvlášť nenamáhejte. Zhluboka dýchejte. Když jste dosáhli stavu celkového zklidnění, proneste šeptem tato slova:
"Ohni žhnoucí
V tance víru
Probuď ve mně
Spící sílu
Probuď ve mně jasnozření
Kéž spatřím co vidět není
V záři ohně
Nové cesty
Kéž spatří
Můj smysl šestý"
Opakujte, dokud vám neztěžknou víčka. Teď jste v tom správném rozpoložení, kdy můžete z roztančených plamenů věštit budoucí události.


Když se budete opravdu soustředit, tak se vám to povede, už je to vyskoušené!!!!!!!!

Vymítání ďábla

28. září 2007 v 17:44 Satanismus

Vymítání Ďábla


Příčinami rozdílných stanovisek a silných rozporů stále zůstává otázka posedlosti a tím i vymítání zlých duchů z posedlého člověka. V zásadě se rozlišují dva stupně posedlosti:

- oprese (napadení)
- obrese (obléhání, obklíčení, blokáda).
U prvně jmenovaného stupně jde o působení časově omezené, ve druhém případě o delší nebo i trvalý stav. Jednotlivé případy se vzájemně liší co do intenzity projevů a důsledků.
Některé příklady oprese:
- pocity stísněnosti
- jasnozření
- věštectví
- časově omezená znalost cizích jazyků, kterým se dotyčná osoba nikdy neučila
- náhlé záchvaty extáze a šílené, zpravidla něčím vyvolané
- náhlá změna myšlení jako když přes člověka jedná někdo druhý
- mediální projevy.
Některé příklady obrese:
- trvalý stav sebeobviňování z těžkého provinění
- některé choroby duševní i tělesné
- těžká závislost na klasických drogách a jiných toxických látkách včetně alkoholismu, tabakismu, kofeinismu atd.
- duchovní vlivy přijaté z okultismu, teosofie a některých orientálních nauk.

Otázka určování posedlosti osob je vždy velmi citlivá. V minulosti byla tato oblast značně zneužívána, např. v masových čarodějnických procesech. Bylo prokázáno, že drtivá většina osob popravených za čarodějnictví neměla s těmito záležitostmi nic společného. K určitému zneužití může docházet i v dnešní době, zejména v sektách při řešení názorových rozporů.
Podle mínění psychiatrů a spisovatelů, kteří se vážně zabývali fenomény posedlosti, nedochází už k výskytům tzv. klasických příkladů, neboť úměrnost počtu těchto jevů je závislá na nevzdělanosti, absenci intelektu a odpovídajícího společenského vědomí obyvatelstva. Praxe a svědectví současných exorcistů, tj. osob zabývajících se praktickým vymítáním zlých duchovních sil z lidí, však předkládají důkazy, že boj s čistými projevy démonismu je sváděn i dnes v nijak neztenčené míře a nikoliv jen u výše zníněných skupin obyvatelstva.

SatanismusX

28. září 2007 v 17:11 Satanismus

satanismus


Jestliže křesťanství se nazývá "Náboženství duše", tak satanismus je náboženstvím těla. Sám sem zjistil, že cesta k uspokojení duše, vede i přes tělesné požitky. Jedno bez druhého prostě nejde, buď máme oboje nebo nic. O to abysme to měli, musíme bojovat, celý život je vlastně nekonečná válka, kterou válčíme sami se sebou. Rozpor mezi našimi touhami a skutečností- pokud je tato propast moc veliká tak se trápíme a cítíme se špatně, což ničí, díky naší psychice i naše tělo.
Takže dopřávejme našemu tělu všechny rozkoše, které si žádá a které mu můžeme dát, pokud tím neubližujeme někomu, koho máme rádi, to si pak musíme rozmyslet co je pro nás důležitější..

My sami musíme být vždy na prvním místě, kašlete na soucit k těm na kterých vám nezáleží!

Buďte sobečtí k těm na kterých vám nezáleží!

Nenáviďte své nepřátele z celé své duše!

Staňte se těmi silnými co vládnou pokryteckým slabochům!

Život je příliš krátký tak si užívejte každou chvíli jako by byla tou poslední!

Učení satanismu navazuje na myšlenky asi nejvýznamnějšího mága 20.století Aleistra Crowleyho(1875-1947)!

Uctívání temného boha se táhne s lidstvem, už velmi dlouho. Většina jeho uctívačů v dějinách skončila na popravištích, díky zaslepenosti,strachu a nenávisti křesťanů. První kdo postavili temného na roveň křesťanského Boha, byli asi bogomilové, kteří žili v Bulharsku a Bosně kousek od budoucí Draculovi země od Karpat, ale i tam se brzy jejich hnutí rozšířilo, někdy v 10.století. Uctívali oba protiklady, věřili v Boha i Satana. Bůh byl symbolem duše a Satan těla. Sami přiznávali, že člověk tíhne spíš ve své pozemském životě k tělu a nepovažovali to za nic špatného, právě naopak. Tento kult se ve 12.století rozšířil do Francie a jeho příslušníci si začali říkat Kataři(čistí), jejich učení se, ale také velmi rychle znelíbila církvi a právě díky nim vznikla inkvizice... Kataři byli zatýkaní a vraždění i přes svojí velkou statečnost byli po mnoha letech bojů nakonec poraženi, vražděni, mučeni a upalováni. Tmářství opět zvítězilo, ale odkaz zůstal

Vznik satana

28. září 2007 v 10:02 Satanismus

Vznik satana


Satan bývá často nazýván také Ďábel, Belzebub,Azaliel,Baal Belial Slovo Satan se ovšem se slovem ďábel nebo démon nedá ztotožnit, neboť ďábel je postava objevující se téměř ve všech náboženstvích a to ještě před vznikem křesťanství. Ďábel je název pro stvoření způsobující a konající zlo v jakékoliv jeho podobě, ve své podstatě je Ďábel ztělesněním zla. Jeho vyobrazení bývá v mnoha případech shodné nebo velice podobné. Démoni jsou oproti tomu bez konkrétní podoby a mohou páchat jak zlo, tak dobro.

Bible vysvětluje existenci Satana vzpourou archanděla, kdysi zvaného Lucifer (=nositel světla), který se vzepřel spásnému Božímu plánu, určenému pro člověka, a který byl proto i se svými stoupenci, odbojnými anděly, svržen do podsvětí, jehož je nyní pánem. I když toto vysvětlení není úplně přesné, dalo by se říci, že absolutní zlo představuje Ďábel a absolutní dobro Bůh, a jako je Kristus poslem Boha, Je Satan poslem Ďábla pokoušet Krista a člověka. I sama Bible se často rozchází v rozdílu Ďábla a Satana neboť se tyto postavy objevují samostatně. Jelikož byl podle Bible Ďábel již přítomen stvoření světa a Lucifer svrhnut do podsvětí až později a poté proměněn v Satana měl by být rozdíl jasný, ale není. Dá se však říci, že Satan je archanděl Lucifer proměněný na démona Satana, žijící v podsvětí a sloužící Ďáblu.

Desatero bílý magie

27. září 2007 v 19:54 | Tak a je tu něco a bílý magii!!!!!!!!! |  Magie

Desatero bílé magie

1) Nikdy nepoužívej magii ke zlu....!!!!!
2) nikdy magií neubližuj,vrátí se ti to a ve větší míře.....
3) Neovlivňuj čáry cizí lidi (přičarovat lásku...)
4) Nepoužívej magii k začarování někoho, i když to myslíš dobře, pokud si výslovně nepřeje,abys ho nebo nějakou věc týkající se ho začarovával......
5) Neprovozuj magii jen pro úplatu....
6) Nepoužívej magii proti velkým mágům a čarodějům, nevíte jaké mají ochrany a určitě si to nenechají líbit a ty skoro stoprocentně nemáš větší sílu než oni. Tak buďte opatrní, je potřeba vyhladat odbornou pomoc......
7) Buď pozitivní.....
8) nečaruj moc často mnoho kouzel na jednou,nebudou mít pořádný účinek....
9) Dobře si svá kouzla promysli a nezapomínej, že kouzla nejdou odvolat......
10) Pokus si vypěstovat zdravé sebevědomí. Snaž se na sobě vidět i dobré stránky. Každý má nějaké zápory a je dobré si je uvědomovat, ale musíš vidět i ty klady. A nemluv o sobě negativně( jasně, kdyžněco zkopeš, tak zuříž a nadáváš na sebe,ale zkuz to omezit).......

Kameny moci

27. září 2007 v 19:39 Magie
ODVAHA: granát,křemen
PŘÁTELSTVÍ: ametyst, chiroberil, růženín
ŠTĚSTÍ: ametyst,chryzopras
UZDRAVENÍ: karneol,hemait,jadeit.peridot
LÁSKA. ametyst, růžoví křemen
PENÍZE: aventurin,krevel,jadeit,tygří oko
OCHRANA: karneol, granát,láva, křemen
DUŠEVNÍ VĚDOMÍ: akvarmín,lazurit
OČISTA: akvarmín,vápenec
DUCHOVNO: vápenec,lepidolit

Kouzlo lásky

27. září 2007 v 19:37 Kouzla a zaklínadla
KOUZLO LÁSKY
Potřebuješ:červený papír, nůžky,černou fixu,červenou svíčku, červenou stužku.
Jak na to:
1. Z červeného papíru vystřihni srdce o poloměru 5 cm.
2. Na srdce napiš černou fixou jméno a příjmení své tajné lásky.
3. Zapal červenou svíčku a jméno napsané na srdci zakapej voskem a pak přelož srdce napůl.
4. Až vosk ztvrdne, převaž srdce červenou stužkou a od té doby ho nos stále při sobě.
5. Nikomu o něm neříkej.
6. Tvůj vysněný kluk se do tebe zamiluje do 1 měsíce.
7. Nikdy nepoužívej tohle kouzlo, pokud už máš přítele.


Rituály a kouzla

27. září 2007 v 13:49 Kouzla a zaklínadla
OBRÁCENÍ PRŮBĚHU RITUÁLU KRADENÍ DUŠE Z LIDSKÉHO TĚLA

vyvolávání: Slyšte mě, starší z vyšších toků. Starší z nišších toků. Starší ze země sucha. Starší z jezer. Starověkké národy,žehnám vám. Duše, roztřenná,a't se vrátí zpět. Budiš dokončeno. Nechť nádoba nepřirozena je vyprázdněna. Nechť se podstava vrátí původnímu hostiteli.
VODÍCÍ KOUZLO
postup: Soustřeďte se a vyslovte kouzlo.Poté by se mělo oběvit malé zelené světélko, jemuž díte instrukce a ono vás dovede, kam chcete.
vyvolávání: Aradino, Bohyně ztracených.......cesta je temna,lesy jsou husté. Temnota proniká. Zapřísahám tě, dej mi světlo.
KOUZLO NENÁVIST
přísady: fotku osoby,jež chcete,aby trpěla
vyvolávání: Zapřísahám Vás při Borabis,při satanis a při Ďáblu. Při tobě, nechť *jméno oběti* a * případně jméno další oběti* srdce zákeřné, jest zlomené. Zapřísahám tě, při královně saracen s ve jménu pekla. Nechť tato fotka zpečetí jeho osud. 6ádná láska,jen nenávist. (spalte fotku)

KOUZLO SPLNĚNÍ VŠECH PŘÁNÍ

postup: sedněte si do kruhu utvořeného z hořících svíček.

vyvolávání: Volám všechny živly světa.Svolávám vás nyní. Vládce nad vnitřním a vnějším světem.Země a moře,ohně a vzduchu. Všechny čtyři živly dejte mi moc, okamžitě splňte mé přání ( přilejte předem připravenou tekutinu z poháru do mísy- pokud se z ní zvedne velký plamen, kouzlo bylo úspěšné)
KOUZLO ODMYSLENÍ
poznámka přísady jsou stejné jako při kouzlu lásky
přísady: kůže, esence růží, krkavčí peří

VYVOLÁNÍ ANYANKY
vyvolání: Anyanko. dovolávám se tě jménemvšech odmítnutých žen. (do ohně přidejte byliny) Zjev se mi!!!!!!
OSLEPENÍ NEPŘÍTELE
přísady: kotel,panenka
vyvolávání: Dej mi sílu, dej mi moc. Volám vás smějící se bohové. Ať mi vaše temná síla vstoupí pod kůži.(oči panenka představující oběť se obmotají látkou) Přijměte tuto oběť......*jméno oběti*....nasyťte se ji (panenka se hodí do kotle)
ZNIČENÍ NEPŘÍTELE
(posílání do místa, kde nebude dělat problémy)vyvolání: Pohlédnu na svého nepřítele. Vzhlédnu na něj a hluboká temnota pohltí jeho duši! Corsheth, odnes ji!!!!!

OŽIVENÍ UPÍRA
přísady: kostra upíra,kterého chcete oživit
varování: Kostra upíra se bude těžko shánět, protože upíři se většinou rozpadnou na prach!!!!!
vyvolání: Pohlédni na tyto ubohé smrtelníky. Svědky nešťastného umrtí našeho * jméno upíra*. Dnes v noci vydechnou na posled. Krev prolitá z jejich hrdel přinese nový život starému. Shromáždí se k jeho vzkřísení pro úsvit nového konce. Pro starého. Pro jeho bolest.Pro temnotu

Jednorožec

27. září 2007 v 13:44 | Lightsoul77 |  Magie

Jednorožec

JEDNOROŽEC

Jednorožec jako sybol:

JEDNOROŽEC: později vystupuje obvykle v podobě koně s jedním rohem, který je chápán jako falický symbol, ale protože sedí na čele, sídle ducha, je chápán současně jako obraz panenské čistoty. Podle pověsti může být jednorožec chycen a zkrocen panou, v jejímž klíně spočine.
JEDNOROŽEC JE MYSTICKÉ ZVÍŘE: samo o sobě to je čistá dobrá magie. Jeho roh je prý kouzelní.


Woodoo

27. září 2007 v 13:23 Woodoo
Sekty provozující černou magii, zabývající se především různými praktikami souvisejícími s ovlivňováním života druhých ( láska, náklonost a další city zajišťované pomocí magie) a na druhé straně ochranou před magií protivníků, jejichž významným prvkem je existence zombie (mimochodem, vznik zombie je prováděn podáním tetrodoxinu z japonské ryby fugu nebo semeny durmanu, takže dojde k omezení duševních schopností, zombie je bez paměti a duševních schopností, má strnulý pohled a poruchy chování) a používání panenky woodoo - zapichováním jehel do těla panenky se navazuje bolest a poruchy v tomtéž místě u očarované osoby.

Démoni- černá magie

26. září 2007 v 18:14 | Lightsoul |  Magie

Mytologie Run

26. září 2007 v 18:08 Runy
Mytologický původ run
Runy podle severského mýtu vytvořil nejvyšší severský bůh - hrdina Odin. poté, co se na devět dnů přibodl svým kopím ke stromu světa - jasan Yggdrasilu - a tak se sám sobě obětoval, spatřil runy- symboly, které mu umožnily vidět linie osudu, ale také do nich zasahovat. Stejnou moc pak dal lidem,kteří se naučili runy používat.

Kyvadlo

26. září 2007 v 17:54 Magie
Tuto část inspirovala kniha Kyvadélko, napsaná německým autorem Friedem Froemerem.
Zkusil jsem pár cviků, co tam jsou, a byl jsem překvapen (popravdě - zas až tak moc ne, ale stejně mě to potěšilo) jak skvěle mi většina cviků jde.
Co se týče cviků přímo s kyvadlem, ještě téhož večera, co jsem knihu otevřel, mi šly už i středně pokročilé cviky.
Práce s kyvadlem, které může zároveň posloužit jako "primitivní" měřič přímých psychotronických schopností, tedy usměrnění vaší energie, mě velmi zaujala.
Teď, když knihu dočítám a nemalou část cviků mám (velmi rychle) "v malíku", tak jsem se rozhodl, přes to, jak silně je autor knihy proti tomu, se vám pochlubit a seznámit vás s kyvadlem též.
Věřím, že magie a vůbec okultní vědy a "mimosmyslové" schopnosti mohou být velice praktickým zlepšovákem a zpestřením praktického života, a co se kyvadla týče, i pro relativní nezasvěcence. Americký vynálezce T. A. Edison měl mnohem víc než tisíc patentů, vděčíme mu například za tak základní věc, jako je žárovka.
Především se zabýval využitím elektrické energie pro nejrůznější užitečné přístroje.
Na otázku "Co je elektřina?" odpověděl prostě "Nevím, co to je, ale je tu, tak ji využívejme."
To budiž potvrzením, že třeba kyvadlo, ač nejste kdovíjak sofistikovaní magici, můžete použít.