Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


Listopad 2008

Soutěžní obrázek

30. listopadu 2008 v 15:18 | Lightsoul77 |  Mimo mísu
Tak jo přihlásila jsem se do soutěže s tímto obrázkem.....

Upíři u nás

29. listopadu 2008 v 21:12 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Kde najdete jedny z nejstarších hrobů ve střední Evropě, v nichž jsou pochováni lidé, na kterých byly provedeny proti-vampiristické opatření? No přece u nás! V článku se dozvíte zprostředkovaně o upírech z Čelákovic, ale také o upírech ze Starého Města ode mne, neb já jsem domorodec.

Visum et repertum

27. listopadu 2008 v 10:04 | Lightsoul77 |  Mýty a Legendy
Jedním z nejlépe zdokumentovaných, nejznámějších a zároveň nejzáhadnějsích je případ z vesnice Medvědija v Srbsku, o kterém se zachoval úřední dokument, který budu citovat. Název zní "VISUM ET REPERTUM stran tak zvaných upírů, čili vysávačů krve v Medvědiji v Srbsku na turecké hranici 1.ledna 1732."

Meditace v jógické spirále jang

27. listopadu 2008 v 9:58 | Lightsoul77 |  Jóga
Meditace v jang spirále jsou světovou premiérou iniciativy školy jógy MISA. Tato iniciativa je v souladu s celosvětovým úsilím o zvyšování úrovně vědomí této planety a o vstup do vyšší etapy evoluce lidského rodu. Tato skupinová meditace, kterou organizuje MISA - Rumunsko, si klade za cíl probouzení jednotlivců a skupin účastnících se těchto meditací, aby přinesla vnímání přítomnosti Kosmického Vědomí. S touto zkušeností může mít každý jedinec přístup k vesmírnému rozměru, který existuje v každé duši.

Pocta věčné ženské podstatě a mystériu, které existuje v každé ženě II.

24. listopadu 2008 v 13:58 | Lightsoul77 |  Jóga
Duchovnost společně s uměním a poezií jsou, mohli bychom říci, kontinuitou přírody v lidské bytosti. Když jednají společně v naprosté jednotě, "zúrodňují" lidskou duši. Ženskost není spojena s přírodou pouze symbolicky. Více než to, ženskost je pozorovatelem (nejčastěji neznámým) přírodních tajemství a současně je oltářem existujícím volně v prostoru její podstaty.
Jsouc zároveň dárkyní i živitelkou Života, ztělesňuje Žena realitu uskutečněné lidské podstaty. Plní tuto kněžskou misi už od úsvitu historie, kdy se "spolčila" s přírodou, sadíc první semena, čímž dala vzniknout zemědělství, zatímco muži se spolčovali k lovu v lesích nebo vytvářeli plány na nekonečné války a organizovanou destrukci přírody.

Pocta věčné ženské podstatě a mystériu, které existuje v každé ženě

24. listopadu 2008 v 13:57 | Lightsoul77 |  Jóga
Mnozí z nás se mohou nazpaměť naučit určitou roli, aniž by porozuměli jejímu významu a tomu, co ji činí živoucí. Proto někdy nemusí být náš takzvaný "duchovní" život ničím jiným, než sprostým kopírováním vytříbeného duchovního učení. Neustálá přítomnost milované ženy v našem životě se však může stát tím neomylným, co nás nutí dostat se ven z této role, abychom tak vstoupili do přítomnosti.

Zvolte přítomnost

22. listopadu 2008 v 11:32 | Lightsoul77 |  Jóga
Image Hodiny budou nadále odtikávat monotónní plynutí času, Země bude nadále obíhat kolem Slunce... S odpoutaností nechme aspekty našeho života tonout ve strhujícím víru časové posloupnosti. Zůstaňme si neustále vědomi, že existujeme TADY a TEĎ... (jednoduché cvičení pro transcedenci místa a času)

Diplomek od ŁusSh!nQ@

20. listopadu 2008 v 20:10 | Lightsoul77 |  Mimo mísu
Tak a je tu další diplomek, tentokrát od ŁusSh!nQ@

Řetězák :-)

20. listopadu 2008 v 16:33 | Lightsoul77 |  Mimo mísu
Tak po hodně dlouhé době jsem dávám nějaký řetězák :-D Což ti co chodí na mé stránky pravidelně ví.

Mauna, zdroj ticha a energie II.

19. listopadu 2008 v 18:19 | Lightsoul77 |  Jóga
Čtyři závazky
Přímý význam slova "Mauna" je závazek ticha, ve skutečnosti existuje více druhů mauny:

Mauna, zdroj ticha a energie

19. listopadu 2008 v 18:18 | Lightsoul77 |  Jóga
Image Je pravdou nebo výmyslem, že velcí myslitelé bývali mnohomluvní? Může být duchovně vyvinutý člověk rozpoznán podle spotřeby slov, jimiž zahrnuje všechny, kdo se mu přiblíží? Opravdu nám křížovky pomáhají rozvíjet naši inteligenci, anebo představují pouze vampirické "vysávače" naší mentální energie? Víme jak nejlépe využívat náš mentální potenciál?

Umění požehnání III.

17. listopadu 2008 v 12:05 | Lightsoul77 |  Jóga

Slova používaná při žehnání


Umění požehnání II.

17. listopadu 2008 v 12:04 | Lightsoul77 |  Jóga

Zákon synchronicity a požehnání


Umění požehnání I.

17. listopadu 2008 v 12:03 | Lightsoul77 |  Jóga
Obsáhlý článek popisuje zákony Ducha, synchronicitu a další základní duchovní aspekty na příkladu umění požehnání: Svět existuje, aby probudil naši víru v Boha. Umění požehnání je první základní krok, probouzí naši víru, umožňuje nám rozpustit se v Bohu. Z počátku stačí věřit v Boha a pomocí umění požehnání toto semínko vyklíčí samo a bude růst do ohromující nádhery. Neuvidíme nic než Boha a zapomeneme i na sebe sama, protože Bůh je vše...

24 hodinová modlitba

14. listopadu 2008 v 18:34 | Lightsoul77 |  Jóga
Hinduistická písma uvádějí, že pokud promlouváme k Bohu nepřetržitě po jeden den a jednu noc, odpoví nám. Jinými slovy: budeme díky intenzivnímu povznesení naší duchovní citlivosti schopni vnímat jeho formy projevu kdekoliv, a také opravdově porozumíme jeho odpovědím.

O věnování

14. listopadu 2008 v 18:33 | Lightsoul77 |  Jóga
Lidská bytost může být svědkem stavu nejvyšší blaženosti. Může cítit obrovský náboj a projevy Boha. Jedinou podmínkou je, že bychom neměli zapomínat věnovat mu naše hlavní činnosti (záznam konference Gregoriana Bivolaru).

Základní pravidla duchovního zdokonalení

13. listopadu 2008 v 19:41 | Lightsoul77 |  Jóga
Mnozí z nás meditují a praktikují, aniž by si správně uvědomovali, že tyto duchovní činnosti nám dávají k dispozici ohromné možnosti pro dobro celého lidstva. Je tedy chvíle stát se vědomými a dělat co nejčastěji tyto duchovní činnosti, aby světlo z Božího království mohlo být přijímáno co největším počtem lidských bytostí na Zemi.

Fáze Mahávidjajógy

13. listopadu 2008 v 19:40 | Lightsoul77 |  Jóga
Jakožto výsledek dosažení dokonalého ztotožnění s velkou kosmickou mocností si aspirant uvědomuje Absolutno skrze odhalení svého nejvyššího vnitřního Já s pomocí milosti velké kosmické síly. Nastává stav soustředění se v "neutrálním bodě", který dokonce překračuje fascinující proměny odhalené ve hře s velkou kosmickou mocností.

Stručný přehled Deseti kosmických mocností

13. listopadu 2008 v 19:39 | Lightsoul77 |  Jóga
Podle tantrické nauky má vesmír pyramidální vibrační strukturu. Každá vrstva disponuje určitým rozsahem vibrací a vyjadřuje úroveň vědomí. Na vrcholu této ohromné pyramidy se nacházejí základní formy energie (Vidja), nazývané symbolicky "Vesmírné mocnosti" nebo "Bohyně", které hrají prvořadou roli při aktu tvoření, udržování a pohlcování vesmíru.

Případy doloženého inkubátu a sukkubátu

9. listopadu 2008 v 19:29 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Inkubát a sukkubát, dalek jsa toho, aby vyhynul, vzal na se v devatenáctém století ráz pokrytectví a učenosti a rozšiřuje se s nesmírnou energií. Na důkaz svého tvrzení uvádím dva neporovnatelné příklady, případ pana de Caudemberg, jenž nám sám vyprávěl o svých stycích s Pannou Marií a případ Marie Ange.

Upír jako živá bytost stvořená evolucí

9. listopadu 2008 v 13:11 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Jaký by asi byl upír jako skutečná živá bytost? Jak by se choval? Jaké by měl pudy? Jak by se jeho myšlení lišilo od lidí? Jak by se lišilo samotné jeho tělo, když by navenek mělo přesně kopírovat Homo sapiens sapiens?

Vlad Dracula - psychopat nebo hrdina?

8. listopadu 2008 v 12:58 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Kdo byl skutočný Vlad Dracula? Hrdina, psychopat alebo člověk, který si šel za svým cílem?

Mahávidjajóga

7. listopadu 2008 v 22:58 | Lightsoul77 |  Jóga
ImageUskupení deseti kosmických mocností odráží dynamickou jednotu existence, ve které jsou všechny aspekty života - ty nejtemnější, nejčistší, nejsilnější i ty vnitřní - kombinovány tak, aby utvořily celek, obraz jednoty v mnohosti...

Legenda o mrtvé milence

7. listopadu 2008 v 17:51 | Lightsoul77 |  Mýty a Legendy
Spojení upíra a inkuba je tradováno již v legendách. Vůle přízraku žíti dále, umíněné lpění zárodku života na mrtvole, láska a smrt, pohřební manželství a neuhasitelná touha.

Mýtus o stvoření Lilith

7. listopadu 2008 v 17:50 | Lightsoul77 |  Mýty a Legendy
Za první vampyrickou bytost se podle dávných mýtů považuje Lilith - žena, která byla stvořena hned po Adamovi. Ale co vedlo krásnou Lilith k tomu, že odepřela poslušnost Bohu, svému stvořiteli?

Vlkodlaci v legendách

7. listopadu 2008 v 17:46 | Lightsoul77 |  Mýty a Legendy

Vlkodlaci v legendách


Úvod do používání janter

5. listopadu 2008 v 18:44 | Lightsoul77 |  Jóga

Image V současnosti je toho o janter v západní světě známo příliš málo. Mnoho lidí je pokládá jen za pěkné obrázky a někteří umělci uvádějí, že namalovali "jantru" ze své vlastní představivosti. Taková představa je velmi vzdálená opravdovému významu a použití janter. Především, jantry nemohou být jen tak vymyšleny představivostí. Každá určitá nálada a emoce je spojena s nějakou formou energie a tvarem. To jednoznačně určuje formu jantry, která takovému rozpoložení přísluší.

Jantrajóga

5. listopadu 2008 v 18:41 | Lightsoul77 |  Jóga
Jóga telepatického splynutí s některými energetickými a silovými sférami Vesmíru, pomocí soustředění se na určité geometrické obrazce, zvlášť vytvořené a odhalené za tímto cílem.

Rádžajóga

5. listopadu 2008 v 18:39 | Lightsoul77 |  Jóga
Jóga splynutí s kosmickým Duchem, s cílem rozšířit sílu mysli a probudit třetí oko (Adžna čakru).

Kašmírský Šivaismus

5. listopadu 2008 v 18:36 | Lightsoul77 |  Jóga
Tak a je tu zase něco málo k joze, snad se vám to bude líbit a snad se to bude někomu i hodit ;-)

Kašmírský šivaismus je nejvyšší, nejčistší a nejpřímější duchovní cesta. Je také zajímavé podotknout, že tato cesta je velmi blízká křesťanství. V kašmírském šivaismu je stejně jako v křesťanství hlavní důraz kladen na Boží Milost a na probouzení srdce.

Bhaktijóga

2. listopadu 2008 v 17:43 | Lightsoul77 |  Jóga


Jóga všudypřítomné lásky, odevzdání se a bezpodmínečné pokory k Bohu.

Bhaktijóga je cestou všeobecné lásky, sebezapření a oddanosti Nejvyššímu.