Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


Leden 2009

Hold Jóga Svámímu II.

29. ledna 2009 v 20:37 | Lightsoul77 |  Jóga

Mistr zametá klidně zahradu


Hold Jóga Svámímu I.

29. ledna 2009 v 20:36 | Lightsoul77 |  Jóga
Jóga Svámí význačným způsobem pohyboval rukama, aby ukázal svůj nesouhlas s člověkem, který mu ve své ignoranci chtěl udělat kult. Pak se třesoucími se dlaněmi dotýkal hrudníku a s přesvědčivým gestem plným emocí a transfigurace křičel: "Hleďte! Ciťte ho! On je tady! Bůh je tu! Je i zde!"... (krátká povídka o setkání s velkým jogínským mudrcem, který dosáhl vrcholu duchovního osvícení)

O autorovi


Dcery Bohyně, svaté ženy Indie

28. ledna 2009 v 15:27 | Lightsoul77 |  Jóga
Byla jich spousta. Stejně jako dnes, kdy mnohé z nich žijí kajíce se v horách a meditují, nebo naopak, a těch je mnohem více, žijí se svými rodinami, pečují o děti, o muže a o domácnost. A přitom dosahují osvícení.

Původ jógy

28. ledna 2009 v 15:25 | Lightsoul77 |  Jóga
Indická civilizace může být považována za nejstarší přetrvávající civilizaci na světě. Její současné problémy by nám neměly zastínit pohled na její výjimečnou minulost a na naučení, které nám dává...

Sedm stupňů duchovního vývoje

28. ledna 2009 v 15:23 | Lightsoul77 |  Jóga
Na duchovní cestě prochází člověk různými fázemi z nichž se každá vyznačuje svým specifickým charakterem. Jejich rozpoznání nám může otevřít cestu k vyšším úrovním... "Probuzení zájmu o duchovní záležitosti bývá někdy způsobeno aktivací určitého nevýslovného procesu vnitřní rezonance skrze studium hodnotného duchovního textu či výroku vysokého mistra, někdy souvisí s mystickým prožitkem, nebo může dokonce nastat v okamžiku vyvrcholení nějaké bolestné životní krize."

Zasvěcení

28. ledna 2009 v 15:22 | Lightsoul77 |  Jóga
Slovo "zasvěcení" znamená všeobecně přenos duchovního (psychického) toku do lidské bytosti, přenosu dosáhneme prostřednictvím skutečného mistra který patří k nějaké tradiční komunitě, skupině, nebo duchovnímu proudu. V širším významu tohoto slova, během let existovala kněžská zasvěcení, královská, vojenská a dokonce zasvěcení spojená s řemeslníky.

Základní prvky duchovního svátku Mahašivaratri

28. ledna 2009 v 15:20 | Lightsoul77 |  Jóga
Mahašivaratri, tato hluboce mysteriózní a svatá noc se blíží. Snažme se ji i my prožít, jako jednu z nejdůležitějších duchovních událostí našeho života. Přinejmenším si připomínejme v každé chvíli této noci, že naším základním cílem v tomto životě je uskutečnit Boží TADY a TEĎ a s vroucím srdcem plným lásky se přiblížit Šivovi.

2012: Rok přechodu?

28. ledna 2009 v 15:19 | Lightsoul77 |  Jóga
Čím dál tím více dětí se rodí s barvou indigo a modrou v auře, místo dřívější červené a oranžové. Změní se naše mysl, celý náš život. Tři roky, které nám zbývají do roku 2012 je krátká doba a my všichni si budeme moci ověřit tato poselství. Co ale doporučuje většina duchovních lidí je již teď se připravit na tento přechod.

Jóga v době přechodu do epochy Vodnáře

28. ledna 2009 v 15:17 | Lightsoul77 |  Jóga
Doba vodnářského znamení bude integrovat, vstřebávat. Všechno musí mít nějaký smysl. Dnešní duchovní cesty by měly hledat mosty s vědeckými teoriiemi. Vědci již v tomto směru dělají první vstřícné kroky. V současnosti pojem energie, který používají, je velmi blízký tomu, který často používáme v józe. Dokonce dnešní holistická teorie obsahuje pojem vědomí a některé teorie jsou formulovány podobně jako prastará indická pojednání...

Šiva projevený jako ohnivý lingam

28. ledna 2009 v 15:16 | Lightsoul77 |  Jóga

Image Když Šiva uzřel hrozbu zániku vesmíru, který by byl předčasný a nastal by v nesprávnou chvíli, vzala na sebe jeho neviditelná přítomnost děsivou podobu obrovského ohnivého sloupu, který se zjevil mezi oběma božskými projevy. A takto byly tyto dvě armády, obě dostatečně silné na to aby zničily celý vesmír, do tohoto ohnivého sloupu vstřebány...

Užitečné rady těm, kteří si přejí moudře využít svůj čas

28. ledna 2009 v 15:15 | Lightsoul77 |  Jóga
Image Najdi si čas dávat ostatním vše co jest dobré, krásné a nádherné, protože život každého z nás je příliš krátký na to, abychom žili sobecky, najdi si čas udělat si opravdové přátele, protože to je jedna z cest, které vedou ke štěstí....

Rezonance - základní princip v józe

26. ledna 2009 v 17:31 | Lightsoul77
...antickou ilustraci stejného rezonačního principu lze nalézt v esoterické práci Smaragdová deska: "Vše co je pod je jako vše co je nad a vše co je nad je jako vše co je pod, aby byl dokončen zázrak celku." Jinými slovy, Hermes Trismegistos nám odhaluje toto základní tajemství Vesmíru, které umožňuje, aby část byla odrážena v celku a celek byl odrážen v části...

Rezonance, skrytý klíč ke všem projevům vesmíru

24. ledna 2009 v 17:16 | Lightsoul77 |  Jóga
Tak a je tu druhá část

Rezonance, skrytý klíč ke všem projevům vesmíru I.

24. ledna 2009 v 17:15 | Lightsoul77 |  Jóga
Image Pro západní mysl je mnohdy obtížné dešifrovat jazyk jógy a jiných duchovních cest. Ve změti symbolů a metafor se snadno ztratí jak iniciovaní lidé, tak (mnohem snadněji) i ti nezasvěcení. Skrytým klíčem, který otevírá všechna tajemství a skryté významy je Rezonance.

Astéja - poctivost, která přináší soulad mezi hmotnou úrovní a duchovním životem

23. ledna 2009 v 11:30 | Lightsoul77 |  Jóga
Image Mezi deseti pravidly Jamy a Nijamy jsou Astéja (poctivost) a Aparigraha (nehromadění) těmi, které se přímo týkají hmotných aspektů života. Víme, že v epoše v níž nyní žijeme patří mezi hlavní překážky, které nás mohou svést z duchovní cesty, překážky hmotné povahy. Proto musí jogín neustále usilovat o dokonalé dodržování těchto zásad.

Tajemný a netušený dar úsměvu

23. ledna 2009 v 11:29 | Lightsoul77 |  Jóga
Když člověk pochopí tyto aspekty, smích se mu odhalí jako jednoduchá a hluboce transformující duchovní metoda.

Dýchám, takže žiji!

23. ledna 2009 v 11:28 | Lightsoul77 |  Jóga
Abychom pochopili důležitost dýchání, je mnohem lepší, jestliže pohlížíme na člověka jako na energetickou strukturu a ne jako na hromadu hmotných částic. Prostřednictvím dýchání neustále přijímáme energii, abychom udržovali život v těle.

Bdělé vědomí

23. ledna 2009 v 11:27 | Lightsoul77 |  Jóga
Naše mysl si funguje jenom tak, bez naší kontroly, nevěříte? Co děláte pokud někam jdete nebo sedíte v autě? Povídáte si pro sebe. Stále, celý den, celý život, před usnutím a hned ráno po probuzení roztáčíte ten samý kolotoč. Výsledkem tohoto kolotoče je nemožnost připustit jiný názor, změnit vyšlapanou stereotypní cestu...

Něco podstatného, co nám chybí V.

23. ledna 2009 v 11:25 | Lightsoul77 |  Jóga
Existují čtyři základní stavy vědomí: meditace, hluboký spánek, sen a bdělý stav. V meditačním stavu záleží způsob dechu na objektu meditace. Jestliže v období předcházející meditaci zjistíme, že nemůžeme dýchání kontrolovat, znamená to, že ještě nejsme připraveni. V Indii se tomu tak pevně věří, že jsou ve fázích předcházejících rituálům a obřadům používány určité techniky dýchání, které se podobají jistým meditacím s božskými silami. Před přístupem k určitým částem rituálu je prováděna kontrola a řízení dýchání. Ve stavu hlubokého spánku je dech velmi klidný. Ve stavu snů může být dýchání silné nebo lehké, podle vlastností snů které také mohou být klidné nebo rozrušené. V bdělém stavu záleží vlastnosti dechu na zaměření fyzické nebo mentální činnosti. Mluvení, chůze, četba, atd. jsou spojeny s různým způsobem dýchání. Ale jen v bdělém stavu je možné způsob dýchání změnit.

Něco podstatného, co nám chybí IV.

23. ledna 2009 v 11:24 | Lightsoul77 |  Jóga
Proces sjednocení který jóga přináší předpokládá tři fáze: nejdříve upřesnění vztahů mezi podobnými aspekty, pak stav jednoty jako výsledek těchto vztahů a nakonec udržování jednoty. Aby se postavil most, musí inženýři dbát na všechny aspekty: na lidi kteří v oblasti žijí a jejich zaměstnání, na vodu a změny výšky její hladiny, předpokládaný rozsah provozu a řadu dalších faktorů. Most nemá účel dočasně spojit dva břehy, ale trvalé spojení. Abychom dosáhli i v životě stejných výsledků, musíme vzít v úvahu všechny aspekty naší bytosti. Každý má jinou charakteristiku. Jóga je účinná pouze když žádná z těchto částí není zanedbána. Například když se zajímáme pouze o fyzický aspekt, aniž bychom se starali o fungování mysli, mysl nás bude brzdit ve snaze dosáhnout stavu jógy. To platí i naopak. Člověk není jen spojením mezi tělem a myslí. Na lidskou bytost se hledí jako na šest aspektů: Její vztahy, způsob života, tělo, dech, smysly a mysl. Všechny části jsou neustále aktivní a fungují jako jednotný celek. Co se stane jedné z částí může ovlivňovat i ostatní. Soudržnost celku je udržována díky silám, které sídlí v srdci. Stav jednoty, který v józe sledujeme může přijít jen pokud se ztotožníme s touto silou. Cesta do srdce se stane jasnější do té míry, do jaké postupujeme na duchovní cestě, která musí být strukturována podle všech těchto šesti aspektů.

Něco podstatného,co nám chybí III.

23. ledna 2009 v 11:23 | Lightsoul77 |  Jóga
Když uvádíme tento proces do praxe, vyvstávají faktory do tohoto okamžiku neuvědomované, na které je třeba dbát. Možná zjistíme, že naše hlediska byla mylná. Je to jako bychom pochopili že jsme nosili na očích sluneční brýle. Od této chvíle si budeme muset zvyknout na náš nový způsob vidění věcí bez filtru, což je mnohem obtížnější než vypadá. Jasnost se rozvíjí postupně a ne zprudka. Když se konfrontujeme s nějakým problémem nebo nepříjemnou situací, která může být fyzická, psychická, mentální nebo jakéhokoli jiného původu, proces, skrze který musíme projít obsahuje čtyři důležité etapy. V první řadě musíme jasně identifikovat problém. Můžeme ztratit spoustu času pokud si nejsme vědomi jeho opravdové povahy. Pak se rozmyslíme a rozhodneme co dělat. Nedostatečné zvážení situace může způsobit ztrátu našich sil. Dále se staneme aktivními, budeme aplikovat řešení, které jsme si vybrali. Nemůžeme zůstat do nekonečna jen u přemýšlení. Na konci si ověříme jestli to co jsme udělali má opravdové výsledky. Měli bychom se tento postup naučit a uvést do praxe.

Něco podstatného, co nám chybí II.

23. ledna 2009 v 11:22 | Lightsoul77 |  Jóga
V zárodku všech našich činností se nachází naše chápání reality. Na nejvyšší úrovni, pokud pochopení odpovídá skutečnosti, nebudeme nikdy překvapeni. Příčiny utrpení ustupují do té míry, do jaké se zvětšuje jasnost mysli. Nevědomá mysl spolu se svými čtyřmi aspekty paralyzuje schopnost správného chápání a dává tak vzniknout utrpení. Náprava vnímání znamená pozorovat skutky přímo a přijmout existenci jevů, které jsou vytvářeny skrze ignoranci. Jedná se o zmatenost, připoutanost, odmítání a strach. Všichni jsme do určité míry zajatci zmatenosti a fungujeme v systému, ve kterém všechno co překračuje určitou normu vytvoří poruchový stav. Vše se děje skoro automaticky a my jsme často neschopni přijmout to, co se nezařadí do našeho mentálního programu.

Za vznikem upířích legend

19. ledna 2009 v 13:27 | Lightsoul77 |  Vampir=Upíři- Vlkodlaci=Lykani
Kam až sahá původ legend o upírech jakožto nočních bytostech sajících krev živým? Proč lidé měli strach ze zesnulých a prováděli na mrtvých tělech podivné obřady?

Evoluční Spisy

17. ledna 2009 v 17:28 | Lightsoul77
Od Pudinku po Xwary - aneb co ani Hawranna netuší, s letnímy ohledy na pitvologii. Mytologii tu asi nenajdete, ale snad se aspo?? trochu pobavíte...

Tajemství dolmenů — Proč, kdy a jak?

11. ledna 2009 v 17:02 | Lightsoul77
Tak, další článek na téma mytologie.Doufám, že se Vám bude líbit.

Skytové — Tajemný národ dávné minulosti

10. ledna 2009 v 13:16 | Lightsoul77 |  Mýty a Legendy
Tak dneska něco z té mytologie....

Naše fauna trochu jinak aneb co ani Harry Potter netusí!

8. ledna 2009 v 10:01 | Lightsoul77 |  Mýty a Legendy
Naše fauna trochu jinak aneb co ani Harry Potter netusí!
Víte, jaký je v Číně rozdíl mezi černou a červenou vránou? Že Istimorovi Zelení psi názvem slibují životaplné ušlechtilé skutky? Chcete být o něco vzdělanější na poli symboliky? Mytický význam Vašeho domácího zvířátka tu asi nenajdete (pokud doma nechováte sfingu), ale všeobecný výklad zhruba 60ti běžných i fantasy zvířat s letmými ohledy na mytologii ano!

Něco podstatného, co nám chybí I.

7. ledna 2009 v 15:42 | Lightsoul77 |  Jóga
Image ...mysl bychom měli dostat do stavu neustalé pozornosti. Spolu s tělem, dechem a smysly tvoří jednu skupinu. Všechno co činíme je plodem jejich společné práce. Všeobecně je ale naše mysl pánem a my fungujeme podle jejího obsahu. Děje se tak proto, že rozvoj mysli nastane dřív, než si začneme být vědomi sami sebe. Na každého z nás působí rozdílné genetické i kulturní vlivy, každý z nás má mnoho různých osobních zkušeností, ...