Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


Září 2009

Exorcismus ze skutečného života

30. září 2009 v 16:50 | Ignitus Ventus |  Exorcismus
Anneliese Michel byla jednou ze čtyř dcer manželů Michelových,
velmi zbožných lidí. I když byla Anneliese od dětství drobná a od dětství náchylná k nemocem, "jinak byla celkem normální", vzpomínají její spolužačky. Prý "uměla být veselá a ostatními blbnout a vtipkovat".

Formule na vymítání ďábla

30. září 2009 v 16:50 | Ignitus Ventus |  Exorcismus
Formule na vymítání ďábla

Čištění pokojů

30. září 2009 v 16:50 | Ignitus Ventus |  Exorcismus
Taky máte pocit že ve vlastním bytu nejste sami? Tak zde naleznete odpověd'.
Taky se vám někdy stalo že jste šli ve svém bytě a najednou obrovská husí kůže? Ty zvás co mají doma kočky si možná myslí že jsou v pohodě ale tak to vůbec není. Kočky sice mají sílu duchy vidět ale neudělají nic proti nim to pouze až vté době kdy budou dělat něco velkého co bi mohlo i ublížit jim a nebo vám. Proto vám doporučuji použít takzvanou svědcenou vodu.
Ano svědcená voda je používaná i v křest'anství ale to jenom proto že doslova ukradli z historie Wicci.

Má exorcismus smysl?

30. září 2009 v 16:49 | Ignitus Ventus |  Exorcismus


exorcist

Populární představy o exorcismu silně ovlivnil hororový film "V moci ďábla"

21. září 2009 v 16:09 | Ignitus Ventus |  Exorcismus

Jedná se o zvláštní paranormální jev, kdy je vaše osoba posedlá zlými silami (duchy). Většinou se toto přirovnává k duševní chorobě "schizofrenie", kdy je jedinec rozdvojená osobnost a chová se pokaždé jinak, aniž by si to uvědomoval. Většinou postižená osoba bývá ovládána duchy tehdy, když je její osobnost velmi "senzitivní". Nejznámější film "V moci ďábla" je založený na údajně jediném Vatikánem potvrzeném posednutí ďáblem. Předobrazem Emily Rose je mladá Němka Anneliese Michel, které se podobné události staly v 70. letech minulého století. Při exorcizmu použili "Rituale Romanum", tehdy stále platné kanonické právo ze 17. století. Anneliese prý byla posedlá více démony, mezi nimi byl například Lucifer, Hitler nebo Nero. Z celého procesu se zachovalo 40 audio pásek, na kterých je zaznamenaný celý průběh. Krátce před smrtí děvčete se do evropských kin dostal Vymítač ďábla (r. William Friedkin, 1974) a způsobil paniku mezi lidmi, kteří byli vystrašeni z Anneliesina případu. Psychiatři dokonce zaznamenali obrovský nárůst pacientů, kteří si mysleli, že je posedl ďábel. O této události byl natočen film, který nese název "V moci ďábla". Ta dívka se jmenovala Emily Rose.

Exorcismus z pohledu církve...

20. září 2009 v 13:23 | Ignitus Ventus |  Exorcismus

Satan a zlí duchové jsou jen tvorové

(Zpracováno podle listu toskánských biskupů)
z knihy "Magie a zlí duchové" , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Nový rituál...

18. září 2009 v 12:15 | Ignitus Ventus |  Exorcismus
Exorcisté po koncilu očekávali, že bude Římské Rituál v části, jež se jich týká, změněn, přesněji doplněn. Nešlo jim o přizpůsobení Rituálu "duchu doby", ale o některé "technické" detaily. Předpokládalo se tedy, že nový text stanoví více podmínek posedlosti (připomeňme, že původní z roku 1614 jmenoval pouze tři) a že dostanou větší prostor modlitby k Panně Marii, jež jsou v boji se satanem velice účinné. Zatím, i přes několikaleté (1991-99) konzultace, se nový text (Rituale Romanum) ukázal být, jemně řečeno, zmetkem[i]; zpráva CWN z roku 1999 cituje P. Amotrha[ii], který sdělil, že rituál byl po protestech exorcistů "odložen na polici". V rozhovoru, který tento kněz poskytl měsíčníku 30 Giorni, zazněla šokující tvrzení:

Vymítání...

18. září 2009 v 12:14 | Ignitus Ventus |  Exorcismus
Budeš potřebovat:

JAK SE ČLOVĚK STANE POSEDLÝM?

15. září 2009 v 16:41 | Ignitus Ventus |  Exorcismus

Ve chvíli, kdy se křesťanství ujalo moci a zatlačilo do pozadí pohanské kulty, začalo být zcela jasné, kdo je nepřítelem číslo jedna - sám ďábel. A ďábel mohl (ovšem pouze se svolením božím) posednout člověka vinného i nevinného. Za vinného byl považován zpravidla ten, kdo jakýmkoliv způsobem zhřešil; bylo to velice přijatelné vysvětlení, neboť hřešil v podstatě každý, jinak by nevznikla instituce svaté zpovědi, při níž se věřící zpovídá ze svých hříchů a přijímá rozhřešení. Člověk svým hříchem otevíral nečistým silám cestu jednak ke svému tělu, jednak ke svému rozumu, a co bylo nejhorší - umožňoval ďáblovi, aby působil na jeho duši a ohrožoval ji.

Aztécký horoskop - Jak nalézt své znamení?

14. září 2009 v 19:04 | Ignitus Ventus |  Horoskopy


Postupujte dle návodu a po několika následujících výpočtech dospějete ke svému aztéckému znamení.

Jak poznat posedlého?

14. září 2009 v 18:56 | Ignitus Ventus |  Exorcismus


Inu, poměrně těžko. Kromě toho, že postiženého nesmíme zaměňovat s duševně nemocným, musíme ho (podle okultistů) odlišit také od tzv. obsedlého, kterého démon týrá "zvenčí" - například nutkavými myšlenkami nebo nabádajícími či vyhrožujícími "hlasy". Ovšem klasické příznaky posedlosti jsou skutečně dramatické.

Účinky exorcismu a doprovázející jevy

14. září 2009 v 18:56 | Ignitus Ventus |  Exorcismus
Exorcista sleduje reakce na svěcenou vodu, požehnané obrázky a předměty, neschopnost vkročit do chrámu, sleduje diagnózu lékaře a působení léků, prudké a násilné reakce a nepřirozenou agresivitu osoby, hlavním příznakem bývá násilnická reakce dotyčné osoby v případě, že se za ni někdo modlí nebo jí uděluje požehnání - takvý člověk se zcela zkroutí a svíjí se na zemi, kleje, ničí předměty, vrhá se na přítomné, mění hlas a pronáší slova a věci, na něž by nikdo přítomný nepomyslel a po tom všem se vrátí do relativně normálního stavu a nic z toho si nepamatuje.
Obecně platí, že pokud nejsou reakce na opakované modlitby za osvobození zřetelné, nemusí exorcista přistupovat k dalším krokům, nebyly by účinné, příčina je jinde.

Exorcismus - historie

12. září 2009 v 13:28 | Ignitus Ventus |  Exorcismus
O Exorcismu a posedlosti "zlými silami a duchy" máme zprávy již od prvního století a samotná bible obsahuje textů o zlém duchu a otroctví v jeho moci několik set.
Praxe "provádění exorcismů", tedy "vyhánění duchů", se od počátků rozvíjela vždy dvěma směry: Přímé osvobozování posedlých, a udělování exorcismů při křtu, tedy jakési očisty - odvádění duší křtem, což byl velmi silný prostředek boje proti moci zlého ducha. Poslední dobou se na tento základní rozměr křtů zejména u dětí zapomínalo, přestože v prvních staletích se na exorcismy kladl velký důraz.

Exorcismus - úvodem

11. září 2009 v 18:37 | Ignitus Ventus
Na světě, i v naší zemi, bylo mnoho nešťastných lidí a rodin postižených jevy, které lze zařadit pod pojem EXORCISMUS. Tito lidé potřebují najít někoho, kdo by jim naslouchal a s plným pochopením pomohl. Je to však reálné? Na čem tu záleží a jak se na exorcismus dívají psychiatři?
Společnost Agartha zkoumá různé jevy a protože některé se projevují i hmotně a jejich inteligentní negativní projevy lze vyhodnotit za působení nejlépe přirovnatelné "zlým duchům" a lze se jejich reálného působení i zbavit, zařadili jsme téma o exorcismu, které je tomu velice blízké.
Na mnohé a další podobné otázky, které především dotyčné postižené napadají a trápí, se pokusíme odpovědět pomocí praxe a materiálů kněze a exorcisty Gabriele Amorth, autora několika prací a publikací, který se této záležitosti mnoho let velice a úspěšně věnuje.

Retrográdní Pluto v domech:

11. září 2009 v 18:37 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

  • Retrográdní Pluto v 1. domě Tato pozice znamená pro Pluta mimořádně dynamické postavení, které člověka vrhá do celoživotního boje o vlastní očistu. Prožívá neustálé transformace, protože nepřetržité puzení hledat ho vrhá do mnoha intenzivních prožitků. Během mládí je velmi impulzivní, protože prochází první fází retrográdního procesu. Po skončení středního věku se stává introspektivnějším. Pak namísto, aby chtěl zanechávat svůj otisk ve světě, touží pochopit, do jaké míry je sám produktem světa, v němž žije.

Retrográdní Pluto konkrétně:

11. září 2009 v 18:36 | Ignitus Ventus
Ve znameních:

Retrográdní Pluto

11. září 2009 v 18:34 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Osobnost, kterou dává retrográdní Pluto
Člověk s retrográdním Plutem vnímá nemoci společnosti jako osobní důvod ke své vlastní transformaci. Ví, že svět změnit nemůže. Nicméně by to přesto chtěl, kdyby to bylo prakticky možné. Může však změnit svůj vnitřní svět, zpřetrhá-li všechna pouta, která ho svazují s tím, co není jeho čisté bytí. Je to proces, který trvá mnoho let a někdy i mnoho životů. Na nejvyšší úrovni představuje skutečné vědomí Krista, jehož náplní je vnést čistou formu lásky na tuto zem. V menší míře a mnohem běžnějším jevem je nepřetržité eliminování všech faktorů, které brání pokroku duše a projevům ducha.

Retrogární Neptun v domech:

10. září 2009 v 13:19 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
  • Retrográdní Neptun v 1. domě Tento člověk žije neustále v iluzi. Tráví hodně času v první fázi retrográdního procesu a neustále si sám sebe představuje s různými identitami, protože se nepřetržitě snaží zbavit věčného pocitu osamělosti. Velká část jeho života se odehrává na nevědomé rovině, kde se neustále probírá beztvarým, ve snaze vytvořit si konkrétní pocit sounáležitosti se sebou samým. Je podobně jako chameleón neustále ve stavu proměny, vždy se přizpůsobuje okolí, ve kterém v dané chvíli je.

Retrográdní Neptun konkrétně:

10. září 2009 v 13:18 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Ve znameních:

Retrográdní Neptun

10. září 2009 v 13:17 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologieOsobnost, kterou dává retrográdní Neptun
Osobnost člověka s retrográdním Neptunem nechápou druzí lidé snadno. Jeho motivům chybí obecný základ, který by člověk u kořene každé motivace očekával. Namísto toho vibruje tento člověk podle vyšší hudby, kterou slyší pouze on sám. Jeho počitky nepocházejí z materiální sféry, ale jsou přímým spojením s jeho duší. Dokáže být proto velmi duchovní, ale stará se málo o formální stránku ortodoxního náboženství. Může velmi milovat hudbu, nedokáže však v jejím rámci přilnout k nějaké určité člověkem vytvořené struktuře. Vnímá prakticky všechno, ale vztahuje své pocity mnohem méně k fyzické realitě než k vnímání kosmické reality. Ví toho mnohem více, než by kdy dokázal vložit do slov, protože i v tomto případě opět poznává omezující charakter jazyka, který je pouze dalším zformovaným mantinelem, spoutávajícím jeho nekonečné chápání. Vidí zdání a iluze, ve kterých žijí druzí a udělá proto nejlépe, pokusí-li se jejich vzdušné zámky nebourat a zároveň si uchová vnitřní pravdu, kterou zná.

Retrográdní Uran v domech:

9. září 2009 v 16:50 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

  • Retrográdní Uran v 1. domě Takto postavený retrográdní Uran znamená krajní individualismus. Člověka málo zajímají pravidla nebo tradice, podle kterých společnost žije. Identifikuje se se vším, co je nové a originální a zajde velmi daleko, aby se vzbouřil proti všemu, co ho omezuje, nebo co způsobuje, že vypadá jako ostatní. Usiluje o vytvoření vlastního pocitu jedinečnosti, aby dokázal odlišit svou vlastní identitu od myrjády identit, které vidí kolem sebe. Obvykle se to projevuje v první fázi retrográdního procesu, ve které prožívá velký strach, protože očekává, že ho ostatní budou vtahovat do své reality. Snaží se vždy vyjádřit co nejrychleji a nejspontánněji.

Retrográdní Uran konkrétně:

9. září 2009 v 16:50 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Ve znameních:
  • Retrográdní Uran v Beranu V tomto případě tráví člověk většinu času tím, že si v duchu opakuje změny, které začaly v jiné inkarnaci. Je velmi individualistický, nezávislý a originální. Žije pro svou vnitřní spontaneitu, snaže se osvobodit od překážek, kterými by ho svazovala jakákoli tradice. Velmi intenzivně se bouří proti všemu, co mu připadá příliš tradiční nebo příliš pevně zformované, než aby mu to poskytovalo prostor, ve kterém by mohl dělat pokroky. Je velkým hledačem vzrušení a obvykle je vždy připraven vzdát se jakékoli jistoty za příslib nějaké intenzivní stimulace, kterou ještě neprožil. Následkem toho je pro něj obtížné být delší dobu spokojený s manželstvím, partnerstvím nebo i s prací či kariérou, které se mohou stát nudou.

Retrográdní Uran

9. září 2009 v 16:49 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Osobnost, kterou dává retrográdní Uran
Člověk s retrográdním Uranem vykazuje poněkud originální osobnost. Bouří se na těch nejniternějších úrovních proti všemu, co ho omezuje. Je-li to bojácný člověk, může se u něj projevovat klaustrofobie. Je-li odvážný, pokusí se odvrhnout všechno to, jehož použitelnost, jak se zdá, skončila. Nedokáže se spokojit s tím, aby se nechal prostě vést životem, protože vidí příliš mnoho příležitostí, jak obohatit lidstvo -jen kdyby sebou společnost zatřásla a odhodila všechny falešné pojistné kotvy!

Retrográdní Saturn v domech:

3. září 2009 v 15:55 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
  • Retrográdní Saturn v 1. domě V tomto případě je zdůrazněna první fáze retrográdního procesu, protože člověk se pokouší najít ohromující a úctyhodnou identitu, ke které by byly přitahovány vibrace okolního světa. Pokouší se vkládat svou realitu do vnějšího světa, protože touží po zpětné vazbě až bude později prožívat ostatní dvě fáze. Ve struktuře této osobnosti něco velmi chybí a je zde proto silná tendence ke kompenzaci. Obvykle se mezi člověkem a lidmi, do jejichž blízkosti by se rád dostal, vyskytuje mnoho bariér.

Retrográdní Saturn konkrétně

3. září 2009 v 15:53 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Ve znameních:
  • Retrográdní Saturn v Beranu V tomto případě vnáší člověk do současného vědomí všechno, co se o sobě dozvěděl v minulých životech, které se týkaly zkušeností při zacházení se zodpovědností. Tíhne proto k silné nezávislosti a je nerad, vidí-li u něj druzí lidé nějakou slabost. Všechno, co je pro něj v životě důležité, dosahuje svými vlastními silami, protože se naučil skládat své myšlenky dohromady a zaměřovat svou energii k určitému cíli. Tato konstelace dodává horoskopu moc a sílu, protože vnitřní pevnost retrográdního Saturna dává Skopcovým ambicím rovnováhu a význam. Člověk se posléze stává sám sobě do jisté míry otcem, jelikož je sám sobě tím nejlepším průvodcem v životě. Jak dospívá, sebedůvěra roste a obvyklé Skopcovo ego se méně projevuje. Člověk zakládá pocit vlastní ceny na všem tom, co si v sobě vytvořil v minulosti. Někdy v předchozím životě byl nucen stát ve velmi mladém věku na vlastních nohách. Následkem toho vstupuje do tohoto života se silným smyslem pro důležitost vlastního vývoje.

Retrográdní Saturn

3. září 2009 v 15:50 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Retrográdní Saturn Osobnost, kterou dává retrográdní Saturn Člověk s retrográdním Saturnem přistupuje záměrně vážně k dokončování všeho, co v minulosti zanechal nedokončené. Má sklon chtít se vracet nazpět, aby zaplnil všechny mezery ve všem, co dříve ve spěchu považoval za dokončené. Tíhne proto k přemýšlivosti a stálosti. Někdy se může jevit jako člověk nadmíru opatrný nebo příliš šetrný, veškerá jeho zdrženlivost jde však zcela na vrub jeho potřebě konzervovat podstatu pro účelné využití. Nedůvěřuje marnivosti a extravaganci, protože je zažil v jiných životech. Oceňuje teď do hloubky všechno, co se naučí nebo přijme. Často má pocit vnitřního dluhu vůči Bohu, který se projevuje jako silný pocit vděku za všechno, co kolem sebe vidí. Pokouší se učit ty, kteří toho vědí méně nebo mají méně zkušeností než on sám. Jestliže však tito lidé neprošli jako on v minulém životě "pádem z nebes" a velkým bojem, kterým si nyní vydobyl svou cestu zpět, nemá úspěch. Následkem toho se u retrográdního Saturnu objevuje vrozená dospělost, které není možné dosáhnout bez velkého osobního boje a obětování. Karma spojená s retrográdním Saturnem Retrográdní Saturn vždy naznačuje pokračující karmu z minulých inkarnací. Ať už se jedná o jakoukoli lekci, člověku se daří ji naplňovat jen neobyčejně pomalu. V tomto životě musí proto nést ve své duši navíc zátěž z předchozího života, aby se nakonec oba životy propojily, člověk měl dostatek údajů a mohl si plně uvědomit svůj skutečný úkol. Mnohé z toho, co v tomto životě dělá, je opakováním toho, co je s jeho Saturnem už spojeno. Teď je však konfrontován s okolnostmi a situacemi, které jsou poněkud jiné. Retrogradita planety může způsobovat, že člověk pociťuje její restriktivní sílu, zejména tehdy, pokouší-li se uniknout břemeni své lekce. Jde-Ii však s jejím proudem a chápe, že s pomocí trpělivého vedení, kterého se mu dostává, je pomalu veden k identifikaci s něčím větším, než si dokáže představit, je schopen prostřednictvím této planety ocenit fungování Božího nádherného vesmíru. Saturn je pro každého učitelem, a je-li retrográdní, člověk prošel podobnou výukou už před tímto životem. Jak jdou roky, objevuje se značně velká moudrost, jejímž stálým zdrojem retrográdní Saturn je. Ze všech planet je pro Saturna retrogradita nejpřirozenější a nejpříjemnější, protože dává člověku jakousi další šanci zlepšit vztah vytvořený mezi jeho duší, okolnostmi, kterým musel v minulé inkarnaci čelit, a způsobem, jakým jim rozuměl. Teď, pod jemným Saturnovým vedením, je schopen dát formu všemu, co se naučil v minulosti.

Retrográdní Jupiter v domech:

1. září 2009 v 12:00 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
  • Retrográdní Jupiter v 1. domě V tomto případě tráví člověk většinu času v první fázi retrográdního procesu, dychtě prožívat prostřednictvím své osobnosti budoucnost. Je velmi soutěživý, soutěží zejména sám se sebou, protože je idealista a necítí se dobře, usiluje-li v životě o menší cíle, než jakých, je schopen dosáhnout. Chce být uznáván za svůj pokrok. U této konstelace se vyskytuje přirozený konflikt, protože pozůstatek z minulého života spojený s retrográdním Jupiterem tlačí člověka do mnoha aktivit najednou, přičemž samotná Skopcova povaha by raději začínala vždy jenom jednu věc.

Retrográdní Jupiter konkrétně:

1. září 2009 v 11:59 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie
Ve znameních:
  • Retrográdní Jupiter v Beranu V tomto případě se člověk cítí nejlépe v první fázi retrográdního procesu, kdy Jupiterova rozpínavost naplňuje jeho potřebu do budoucnosti zaměřených očekávání. Problémem je, že člověk přistupuje ke každé nové situaci s předem utvořenými představami. Následkem toho má sklon pokoušet se události svého života kontrolovat, místo aby s každým novým zážitkem plynul. U této konstelace se vyskytuje velká žízeň prožívat znovu minulost: člověk přitom věří sám sobě, že se pohybuje směrem k budoucnosti.

Retrográdní Jupiter

1. září 2009 v 11:58 | Ignitus Ventus |  Karmická astrologie

Osobnost, kterou dává retrográdní Jupiter
Člověk s retrográdním Jupiterem je živoucí pravda sama. Jeho názory na to, co je správné a co špatné, na morálku světa, po kterém cestuje, a upřímnost názorů druhých lidí mají jen malý vliv na to, co vnitřně cítí. V ohromné snaze mít svou pravdu, si tento člověk vytváří vlastní jedinečný soubor měřítek. Tato měřítka obvykle pocházejí z minulých osobních zkušeností z ranějších fází tohoto života a z jiných inkarnací, a neodrážejí nutně tolik kolektivní vědomí, jako spíše soukromě zformulovanou koncepci univerza.