Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


Říjen 2011

Luk a šípy

31. října 2011 v 17:17 | Ignitus Ventus |  Keltové
Luk byl pravděpodobně vyráběn z jednoho kusu dřeva...

Sídla Keltů-hradiště opevněné, oppida

31. října 2011 v 17:15 | Ignitus Ventus |  Keltové
Opevnění, hradiště, protourbánní centra (oppida), castella, refugia, opevněné strategické body:

Staré Keltské pověsti?

31. října 2011 v 17:12 | Ignitus Ventus |  Keltové
Mnoha lidem budou asi následující řádky připadat jako rouhání nebo přinejmenším jako fantastické výmysly, zcela zásadně odporující tomu, co víme o naší vzdálené minulosti.

Naše stovky let trvající a nezpochybňovaná slovanská příslušnost najednou dostává povážlivé trhlinky a jen velmi těžko si připouštíme, že všechno mohlo být jinak. Jak jinak? Jinak než se učíme ve školách, jinak než hovoří historikové či známá historická díla?


Pochvy mečů

30. října 2011 v 19:13 | Ignitus Ventus |  Keltové
K základní výbavě bojovníků patřily pádné železné meče dlouhé téměř 70 cm, někdy se středovým žebrem, s jílcem obloženým dřevem.

Meče

28. října 2011 v 19:12 | Ignitus Ventus
Celková délka se nejčastěji pohybovala v rozmezí 55 až 85,6 cm. Čepel byla železná, široká okolo 4-5 cm a většinou se od dvou třetin délky prudce sbíhala do ostrého hrotu.

Zbraně

26. října 2011 v 19:11 | Ignitus Ventus |  Keltové
Naši ochránci se rozdělují do dvou hlavních skupin - pěšáci a jízda.

Tělesný vzhled Keltů

24. října 2011 v 19:09 | Ignitus Ventus |  Keltové
Antičtí spisovatelé popisují Kelty jako plavovlasé a modrooké lidi velkého vzrůstu a jemné pleti.

Jak se chtěly líbit keltské a germánské dámy?

22. října 2011 v 19:07 | Ignitus Ventus |  Keltové
Blíží se jaro, a to se oko každého bojovníka rádo potěší pohledem na ztepilé ženy jeho kmene, jejichž ozdoby se blyští v jarních paprscích slunce a pestrobarevný oděv dokresluje půvab postavy… I dnešní ženské protějšky milovníků historie zajisté potěší informace o tom, jak dobře stylově a dobově vylepšit šatník či šperkovnici k jarním slavnostem…

Hned v prvním odstavci dlužno podotknout, že cosi jako modní trendy existovalo již v neolitu. S rozvojem řemeslných technik jako je odlévání a tepání kovů, přadláctví a tkalcovství, a především také díky rozvoji obchodu v době bronzové, začaly se různé modní vlny hlásit o slovo…, pravda, nové prvky nepřicházely zdaleka tak často jako dnes, ale vysledovat se dají.

OBLÍBENÁ BIŽUTERIE ČESKÝCH KELTŮ

Původ Keltů

21. října 2011 v 19:05 | Ignitus Ventus |  Keltové
Když se v 6. století před naším letopočtem začali Řekové a Etruskové zajímat o kontinentální Evropu, nalezli zde na území mezi Atlantickým oceánem a oblastí na sever od Alp usazené obyvatelstvo, jehož doložené pojmenování bylo Keltové, později rovněž nazývaní Gallové nebo Galatové; etnikum, které v následujících stoletích sehrálo pozoruhodnou úlohu ve vývoji Evropy, do jejíž tvářnosti vtisklo nesmazatelné stopy, dodnes patrné.

Genetický výzkum potomků Keltů

18. října 2011 v 18:54 | Ignitus Ventus |  Keltové
Relativně vysoký výskyt mutace G551D CFTR genu v České republice u pacientů s cystickou fibrosou objektivně prokazuje, že naše populace je mimo jiné i keltského původu.

Púchovská kultora

8. října 2011 v 20:44 | Ignitus Ventus |  Keltové
Třebaže Keltové obsadili větší úrodnou část našich zemí, okrajové oblasti zůstaly neosídleny nebo průběžně byly obsazeny nekeltskými populacemi. Do hornatých oblastí východní a severovýchodní Moravy pronikl lid takzvané púchovské kultury, která se v posledních staletích před zlomem letopočtu vyvinula na podkladě starších, halštatských kultur hornatého středního Slovenska.

Proč zrovna Keltové?

5. října 2011 v 20:25 | Ignitus Ventus |  Keltové
Tak teď něco o Keltské kultuře.

Ignitus Ventus