Život je pes. Jednou jsi dole a jednou zas nahoře. Život není pohádka, ale peklo, z kterého málokdo se dostane. Je jen na tobě, s kým tu hru hraješ. Dokud se nenaučíš, tak se uč od ostatních. Musíš v tom umět chodit, život ti naklade plno životních úkolů a ty je musiš dokončit. Otevři oči, nikdo ti nepomůže. Jsi tady sám za sebe. Jdeš cestou sám. Z jedné tmy do druhé. Cokoliv děláš, dělej s rozumem. Jedna malá chyba a jsi zase dole.


Listopad 2011

Každodenní život Keltů

28. listopadu 2011 v 20:07 | Ignitus Ventus |  Keltové
Představu o běžném každodenním životě Keltů ovšem umocňuje především poznání osad. Z Moravy známe na 400 keltských sídlišť, jejichž výzkumy umožňují poznat způsob života starých Keltů, způsob bydlení, hospodaření, řemesla, zemědělství atd.

Opevnění, hradiště, protourbánní centra

27. listopadu 2011 v 19:53 | Ignitus Ventus |  Keltové
Opevnění, hradiště, protourbánní centra (oppida), castella, refugia, opevněné strategické body:

Sídliště Keltů

27. listopadu 2011 v 19:52 | Ignitus Ventus |  Keltové
Sídliště rozdělujeme na dvě základní formy - nehrazená (neopevněná) a hrazená. Jsou různých velikostí a forem.

Sídliště nehrazená (neopevněná)